Digwyddiadau

DigwyddiadDiwrnod yn y gofod i’r teulu yn lansiad AstroCymru

Wedi'i Orffen
8 Mawrth 2014, 11am-4pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Teuluoedd

Dathlwch Wythnos Genedlaethol Seryddiaeth yn lansiad project AstroCymru – dangosiad cyntaf unig sioe ofod 3D symudol Prydain!

Cynhelir y sioeau am 12pm, 2pm a 3.30pm. 

Bydd cyfle hefyd i siarad ag arbenigwyr ar y gofod a mwynhau casgliad yr Amgueddfa o feteorynnau.

 

 

Project AstroCymru

Bydd project AstroCymru (sydd â’u pencadlys ym Mhrifysgol De Cymru) yn darparu gweithdai a sioeau am seryddiaeth a’r gofod i ysgolion ledled Cymru, a hynny am ddim. Yn ogystal â gweithdai a sgyrsiau am rocedi, gofodwyr, archwilio Mawrth a gwyddoniaeth asteroidau a sêr gwib, bydd AstroCymru hefyd yn darparu cyfres unigryw o sioeau seryddiaeth 3D sy'n torri tir newydd. Mae’r project yn rhan o raglen Academi Wyddoniaeth Genedlaethol y Cynulliad Cenedlaethol.

Llun o gomed Hale Bopp gan Nick Hart, Cymdeithas Seryddiaeth Caerdydd
Llun o gomed Hale Bopp gan Nick Hart, Cymdeithas Seryddiaeth Caerdydd
Cardiff Astronomical Society
Digwyddiadau