Digwyddiadau

DigwyddiadBeachwatch

Wedi'i Orffen
20 Medi 2014, 10.30am-2.30pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Teuluoedd
Archebu lle Rhaid archebu - ebostiwch digwyddiadaucaerdydd@amgueddfacymru.ac.uk

Hoffech chi daith i lan y môr?

Ymunwch â staff Amgueddfa Cymru ar draeth Aberogwr i ddysgu am fywyd gwyllt, creigiau a ffosilau’r ardal. Bydd ein gwyddonwyr yn eich helpu i adnabod gwahanol anifeiliaid pyllau glan-môr, gwymon a ffosiliau, cyn cael hwyl yn creu celf traeth o gerrig bach a chregyn.

Wedyn arhoswch gyda ni i helpu i lanhau’r traeth, rhan o ddigwyddiad blynyddol y Gymdeithas Cadwraeth Forol. Mae rhagor o wybodaeth am lanhau'r traeth ar http://www.mcsuk.org/beachwatch/beach/ogmore/event/2014-09-20

Sori - does dim lle ar ôl ar y weithgareddau ond mae llefydd ar gael i lanhau'r traeth!

Beachwatch 2014

Digwyddiadau