Digwyddiadau

SgwrsDylan Thomas, Swrrealaeth a Diwylliant Poblogaidd

Wedi'i Orffen
14 Mehefin 2014, 1.30pm
Pris Oedolion £17 a £15
Addasrwydd Pawb
Archebu lle (029) 2047 2266

Taith arbennig ar thema Dylan Thomas dan arweiniad y bardd ac artist, Pascale Petit a Melissa Munro, Curadur Celf Fodern a Chyfoes Derek Williams. Gan gychwyn yng nghasgliadau Swrrealaeth yr Amgueddfa, byddant yn trafod yr hyn a ddenodd Dylan at y mudiad er nad oedd am i’w waith fod yn rhan ohono. Yna byddwn yn ystyried dylanwad Dylan ar artistiaid a diwylliant poblogaidd gyda thaith dywys o gasgliad yr Amgueddfa a gweithiau y dylanwadwyd arnynt gan Dylan gan gynnwys cipolwg ar lyfrau braslunio Ceri Richards sy’n darlunio ac yn ymateb i lenyddiaeth Dylan.

Hefyd fel rhan o’r daith, byddwn yn gweld rhai o ffotograffau gwreiddiol Lee Miller o Dylan gydag Antony Penrose, map Miller a’r artist Roland Penrose, a drefnodd Arddangosfa Ryngwladol y Swrrealyddion ym 1936. Bydd y bardd perfformio Rhys Trimble yn cloi’r daith gyda pherfformiad dwyieithog yn cynnwys elfennau seicotropig ar waith Dylan.

Trefnwyd y digwyddiad hwn gan Llenyddiaeth Cymru fel rhan o Dylan Thomas 100, blwyddyn o ddathlu geni Dylan Thomas. Mae pris y tocyn yn cynnwys lluniaeth ysgafn.

I archebu eich lle, ffoniwch Llenyddiaeth Cymru ar (029) 2047 2266 neu ewch i’w gwefan www.llenyddiaethcymru.org

Digwyddiadau