Digwyddiadau

DigwyddiadDiwrnod Gŵyl Gregynog

Wedi'i Orffen
18 Mehefin 2014
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Gŵyl Gregynog, a sefydlwyd gan Gwendoline a Margaret Davies ym 1933, yw gŵyl gerddoriaeth glasurol hynaf Cymru. Thema eleni yw Rhyfel, ac ymhlith uchafbwyntiau’r rhaglen fydd gwaith gan y cerddorion nodedig o Wlad Belg yr helpodd y chwiorydd nhw i ddianc ac ailgartrefu yng Nghymru ym 1914.

2pm

Diwrnod Gŵyl Gregynog

Hannah Stone, telyn

Rhian Davies, siaradwraig

Ymweliad blynyddol Gŵyl Gregynog ag Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Rhaglen fer, rad ac am ddim, yn adrodd hanes y cerddorion o Wlad Belg a fanteisiodd ar gymorth Gwendoline a Margaret Davies gan fyw a gweithio yng nghanolbarth Cymru yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

 

Bydd Cyfarwyddwr Artistig yr Ŵyl, Rhian Davies, yn traddodi darlith fer yn cyflwyno hanes y cerddorion, cyn i ni glywed perfformiad gan Hannah Stone, telynores Ei Fawrhydi Tywysog Cymru.

 

Cynhelir y cyfan yn Oriel 16 lle mae’r casgliad a dderbyniwyd yn rhodd gan Gwendoline a Margaret Davies bellach yn cael ei arddangos.

 

Digwyddiadau