Digwyddiadau

SgwrsSgwrs Amser Cinio: Archaeoleg: Gweithfeydd Haearn Cyfartha, Merthyr

Wedi'i Orffen
2 Gorffennaf 2014, 1.05pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Archebu lle Nifer cyfyngedig o lefydd felly archebwch wrth y Dderbynfa

Gweithfeydd Haearn Cyfartha, Merthyr

Martin Tuck,Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg a Gwent (GGAT)

Ymunodd Martin ag Ymddiriedolaeth Archaeoleg Morgannwg a Gwent yn wreiddiol ym 1985 wedi chwe mlynedd yn y fyddin, gan weithio am flwyddyn yn cloddio canabae Rhufeinig Caerllion. Yn ystod pedair mlynedd ar ddeg yn gweithio ar amryw brojectau i gwmni peirianneg, mwyngloddio, ac arolygu topograffig – gan gynnwys pont newydd Hafren – parhaodd ei ddiddordeb mewn archaeoleg a gwirfoddolodd ar nifer o gloddiadau lleol cyn mynd ati i gynnal ei ymchwiliad cloddio ei hun ger Caerllion. Ailymunodd â’r Ymddiriedolaeth yn 2001 ac ers hynny mae wedi cynnal nifer o gloddiadau ar draws Cymru a de-orllewin Lloegr. Yn ddiweddar arweiniodd Martin dîm yn gweithio ar weddillion diwydiannol o’r 19eg ganrif yn Ffos-y-fran, Merthyr Tudful yn ogystal â gweddillion caer Rufeinig o’r ganrif gyntaf yng Nghastell Nedd. Gwnaeth Martin ei waith cloddio mawr diwethaf ar adeiladau colsio o’r 18fed a’r 19eg ganrif yng Ngweithfeydd Dur Cyfarthfa.

Digwyddiadau