Digwyddiadau

DigwyddiadCyfarfod Agored Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

Wedi'i Orffen
11 Rhagfyr 2014, 10.30yb - 1.00yh
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion

Gwahoddir aelodau’r cyhoedd sydd â diddordeb yng ngwaith Amgueddfa Cymru i fynychu cyfarfod chwarterol Bwrdd yr Amgueddfa yn Ystafell y Cyngor, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, 11.00am-1.30pm ar ddydd Iau 11 Rhagfyr 2014.

Mae gan Fwrdd yr Ymddiriedolwyr – corff llywodraethol Amgueddfa Cymru, sy’n gyfrifol am reoli a gweinyddu cyllid ac eiddo’r Amgueddfeydd – yr awdurdod i benderfynu ar unrhyw fater sy’n ymwneud â materion Amgueddfa Cymru.

I fynychu’r cyfarfod, fydd yn ddwyieithog gyda chyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i Saesneg, cysylltwch â Elaine Cabuts ar ffôn: 02920 573204 neu e-bostiwch: rsvp@amgueddfacymru.ac.uk.

Digwyddiadau