Digwyddiadau

SgwrsSgwrs Amser Cinio: Archaeoleg: Tai Neolithig yn Durrington Walls – adeiladu’r gorffennol

Wedi'i Orffen
17 Medi 2014, 1.05pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Archebu lle Nifer cyfyngedig o lefydd felly archebwch wrth y Dderbynfa

Tai Neolithig yn Durrington Walles - adeiladu'r gorffennol

Sgwrs am brosiect hynod sydd wedi ceisio ail-greu tai o gyfnod euraid Côr y Cewri. (The Neolithic Houses project).

Defnyddiwyd dystiolaeth o Durrington Walls i ail-greu tri adeilad. Cofnodwyd y broses, gan gynnwys medi'r cnydau, arborfi gydag adeiladu to gwellt, a chreu cyfarpar o gallestr. Darganfu'r tîm llawer mwy fywyd pob dydd pobl y Neolithig nag erioed o'r blaen, gan gynnwys eu bywyd tymhorol a defnydd a'u bywyd cartref.

Sgwrs yn Saesneg gan Luke Winter, Cyfarwyddwr, Ancient Technology Centre.

Tai Neolithing wedi'u hail-greu ger Côr y Cewri
Adeiladu strwythr to arbrofol ger Côr y Cewri
Digwyddiadau