Digwyddiadau

DigwyddiadGŵyl Llên Plant Caerdydd - Kjartan Poskitt – Agatha Parrot

Wedi'i Orffen
12 Ebrill 2014, 10am
Pris £4
Addasrwydd 7+
Archebu lle Ticketline - 029 20 230 130

‘Agatha Parrot ydw i! Rydw i a’m ffrindiau i gyd yn mynd i Ysgol Odd Street ac mae llawer o bethau cyffrous bob amser yn digwydd i ni. Ydych chi’n cofio’r noson dywyll a stormus honno pan wnaeth rhywun neu RYWBETH ganu’r gloch yn nhŵ cloc yr ysgol? IIICI-FFRICI!’

Ymunwch ag un o hoelion wyth y gwyliau llenyddol, Kjartan Poskitt (y dyn sy’n gyfrifol am deipio straeon Agatha yn daclus), am awr o straeon gwirion a digrifwch.

Cefnogir gan Egmont UK.

Prynu tocynnau

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Gŵyl Llên Plant Caerdydd.

 

Digwyddiadau