Digwyddiadau

Arddangosfa: Bregus?

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
18 Ebrill–4 Hydref 2015
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
David Cushway, <em>Fragments (Teapot),</em> 2006-7 © yr artist

David Cushway, Fragments (Teapot), 2006-7 © yr artist

Clare Twomey © Andy Paradise
Clare Twomey © Andy Paradise
Felicity Aylieff

Felicity Aylieff (1954-), Bywyd Llonydd gyda Thair Fâs Tsieineaidd II, 2011 © Felicity Aylieff

Richard Deacon

Richard Deacon (1949-), Empirical Jungle, 2003

©Courtesy Richard Deacon and Lisson Gallery

logo ymddiriedolaeth colwinston

Arddangosfa fwyaf Cymru o gerameg gyfoes

 

Wnaethoch chi erioed feddwl y byddech yn ymweld ag arddangosfa gerameg lle byddai gofyn i chi ddod â’ch casgliad finyl gyda chi? Neu y byddech yn cael cyfle i gerdded dros un o’r gweithiau a’i ddinistrio?

Mae Bregus? yn edrych ar harddwch gwaith cerameg gyfoes, mewn arddangosfa sy’n amrywio o lestri traddodiadol i weithiau yn archwilio natur cerameg fel deunydd.

Mae’r arddangosfa hon yn dod â gweithiau allweddol o gasgliad Amgueddfa Cymru ynghyd, gan gynnwys gweithiau cerameg gan Richard Deacon a Felicity Aylieff, yn ogystal â darnau o gasgliadau archaeoleg, diwydiant a botaneg.

Mae’r arddangosfa, sy’n llenwi’r chwe oriel celf gyfoes yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, hefyd yn cynnwys benthyciadau pwysig gan Victoria and Albert Museum ac Ymddiriedolaeth Derek Williams.

Ochr yn ochr â’r rhain mae tri gwaith arloesol gan artistiaid sy’n ailasesu’r profiad traddodiadol o gerameg mewn amgueddfeydd. Mae Phoebe Cummings yn eich gwahodd i’w byd dychmygol o glai crai wedi’i fodelu, tra bod Clare Twomey yn eich herio i gerdded ar draws môr o deils tsieni – a’u malu. Dyna mae Keith Harrison eisiau i chi ei wneud i’w system sain enfawr hefyd, drwy chwarae recordiau trwyddi. (Bydd gwaith Clare Twomey yn cael ei adnewyddu ar 17, 24, 29, 30 Medi ac 1 Hydref.)

Hefyd i’w gweld mae gweithiau gan bedwar artist o Gymru – Claire Curneen, Walter Keeler, Lowri Davies ac Adam Buick – ynghyd â ffilmiau wedi’u comisiynu’n arbennig sy’n taro golwg ar broses greadigol yr artistiaid. Mae cyflwyniad i’r gweithiau comisiwn ar ein blog.

I gyd-fynd â’r arddangosfa mae rhaglen brysur o ddigwyddiadau, gan gynnwys teithiau tywys wythnosol.

Dilynwch yr arddangosfa ar Twitter: #BregusCaerdydd

Caiff arddangosfa Bregus? ei hariannu’n hael gan Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston a’i chefnogi gan Ymddiriedolaeth Derek Williams.

.

 

Digwyddiadau yn ymweund a'r arddangosfa:

 

I glywed y diweddaraf am yr arddangosfa, darllenwch ein blog Bregus?

Os ydych yn bwriadu ymweld gyda myfyrwyr, mae adnodd dysgu newydd ar gael i gyd-fynd â’r arddangosfa.

Digwyddiadau