Digwyddiadau

SgwrsDarlith Cyfeillion yr Amgueddfa: Augustus a Gwen John

Wedi'i Orffen
23 Ionawr 2016, 10.30am
Pris Mae mynediad yn £10, gallwch dalu ar y drws (os oes llefydd ar ôl).
Addasrwydd Oedolion

Ymunwch â Chyfeillion Amgueddfa Cymru am eu darlith Blwyddyn Newydd. Beth McIntyre, Uwch Guradur Printiau a Darluniau, fydd yn trafod y tebygrwydd a’r gwahaniaethau rhwng y ddau artist pwysig hyn; y brawd a’r chwaer gafodd ddwy yrfa go wahanol. Mae’r sgwrs hon yn cyd-fynd â’r arddangosfa Adnabod Artist: Augustus John, Oriel 13.

Cynhelir y ddarlith yn Narlithfa Reardon Smith a bydd coffi a bisgedi i ddilyn yn Ystafell Oriel, fel rhan o bris mynediad.

Am fwy o fanylion ynghylch y sgwrs hon a digwyddiadau eraill Cyfeillion yr Amgueddfa, ewch i www.cyfeillionamgueddfacymru.org.uk

Cyfeillion Amgueddfa Cymru
Digwyddiadau