Digwyddiadau

Arddangosfa: Ffrwydrad Tawel: Ifor Davies a Dinistr Creadigol

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
14 Tachwedd 2015 – 20 Mawrth 2016
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Anatomic Explosions

Ifor Davies, Anatomic Explosions, 1966, Ffoto: Michael Broom

Ifor Davies

Ifor Davies, Treth ac Angau, 2014 © Ivor Davies

Mae Ffrwydrad Tawel yn arddangosfa gan un o brif artistiaid cyfoes Cymru. Mae’n brawf o ddiddordeb cyson Davies ym mhŵer creadigol dinistr, ac yn cynnwys paentiadau, cerfluniau a pherfformiadau rhychwantu gyrfa’r artist o’r 1940au hyd heddiw.

Mae’r arddangosfa, gyda dinistr yn thema ganolog iddi, yn camu’n ôl i blentyndod Davies gyda darluniau a wnaed yn ystod yr Ail Ryfel Byd yn dangos effaith y bomiau ar Benarth. Mae’r diddordeb mewn dinistr yn parhau drwy’r degawdau hyd at baentiadau a gweithiau eraill o’r degawd diwethaf sy’n archwilio perthynas wleidyddol yr artist gydag iaith a diwylliant Cymru.

Wrth galon yr arddangosfa mae archif o bwysigrwydd rhyngwladol sy’n dangos cyfraniad Davies i fudiad avant-garde y 1960au ac yn benodol y Destruction in Art Symposium (DIAS). Cynhaliwyd DIAS yn Llundain ym 1966 ac roedd yn cynnwys perfformiadau a chyflwyniadau gan grŵp radical o artistiaid a meddylwyr, gan gynnwys Gustav Metzger, Yoko Ono, Ralph Ortiz a’r Viennese Actionists.

Gan ddefnyddio archif, ffilm ac ail-greu creadigol, mae Ffrwydrad Tawel yn cofnodi a datgelu cyfres ryfeddol o berfformiadau a digwyddiadau a gynhaliwyd gan Davies yng Nghaeredin, Llundain, Bryste ac Abertawe rhwng 1966 a 1968.

Caiff Ffrwydrad Tawel ei ariannu gan Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston gyda chefnogaeth ychwanegol gan Sefydliad Henry Moore. Mae’r arddangosfa wedi’i chyd-guradu gan Judit Bodor ymchwilydd doethurol ym Mhrifysgol Aberystwyth sy’n cael ei chefnogi gan Wobr Ddoethurol Gydweithredol a ariannwyd gan y Cyngor Ymchwil i'r Celfyddydau a'r Dyniaethau.

Digwyddiadau yn ymwneud a'r arddangosfa:

 

logo arddangosfa Ivor Davies

 

Digwyddiadau