Digwyddiadau

Arddangosfa: Adnabod Artist: Thomas Henry Thomas (1839-1915)

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
29 Medi 2015 – 22 Mai 2016
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Thomas Henry Thomas

Christopher Williams, Thomas Henry Thomas, 1902 

The Great Canyon of the Yellowstone from the lower

Thomas Henry Thomas, The Great Canyon of the Yellowstone from the lower , 1886

© Amgueddfa Cymru

Mae 2015 yn ganrif ers marwolaeth yr artist a'r polymath Thomas Henry Thomas. Roedd Thomas, a anwyd ym Mhont-y-pŵl ym 1839, yn artist a darlunydd brwdfrydig oedd â diddordeb mawr mewn botaneg, daeareg, hanes, archaeoleg a’r hyn a elwir erbyn heddiw yn ethnograffeg. Roedd yn credu’n gryf mewn hyrwyddo diwylliant a hunaniaeth Gymreig, a bu’n flaenllaw wrth sefydlu Amgueddfa Cymru. Roedd yn gyfrifol am ddatblygu baner fodern Cymru, ac ymgyrchodd dros gynnwys Cymru ym maner Jac yr Undeb. Ym 1895, cafodd ei benodi yn Arwyddfardd cyntaf Gorsedd y Beirdd. Pan fu farw, gadawodd gasgliad helaeth o weithiau celf, sbesimenau ac arteffactau i Amgueddfa Cymru.

Bydd yr arddangosfa hon yn gyflwyniad i fyd Thomas, gan ddod â delweddau a gwrthrychau ynghyd i roi cipolwg ar fywyd a gwaith y dyn hynod hwn.

Digwyddiadau