Digwyddiadau

Arddangosfa: Trysorau: Anturiaethau Archaeolegol

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
26 Ionawr–30 Hydref 2016
Pris oedolion £7, gostyngiadau £5, plant 16 ac iau am ddim
Addasrwydd Pawb
Arddangosfa Trysorau
llun: penglog grisial
© Skullis
Helmed Corinthiaid, 750-650 CC

Helmed Corinthiaid, 750-650 CC

llun: mymi Eifftaidd

Mymi Eifftaidd o Amgueddfa Prifysgol Manceinion 

Camwch i fyd anturwyr enwog er mwyn dadorchuddio trysorau o bob cwr o’r byd mewn arddangosfa newydd gyffrous yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

I ddathlu 2016, Blwyddyn Antur yng Nghymru, mae’r Amgueddfa yn arddangos trysorau diweddar fel het, siaced a chwip Indiana Jones, penglog grisial, Aur Inca a champweithiau cynharach megis mymïaid Eifftaidd.

Archebwch eich tocynnau ar-lein ymlaen llaw i osgoi cael eich siomi.

Prynnu Tocynnau

TOCYNNAU

  • £7 oedolion (17 oed a hŷn)
  • £5 gostyngiadau (dros 60 oed, digyflog, mewn addysg lawn-amser, deiliaid cerdyn NUS)
  • Am ddim i bawb 16 oed ac iau. Rhaid i blant dan 12 fod yng nghwmni oedolyn.

Archebwch docynnau nawr trwy Ticketline neu ffoniwch (029) 2023 0130 (Dim tâl archebu)

Oherwydd natur yr arddangosfa gyffrous hon bydd cyfnodau mynediad penodol. I sicrhau mynediad ar amser cyfleus i chi, prynwch docynnau ymlaen llaw. Dim ond tocynnau ar gyfer y diwrnod hwnnw fydd yn cael eu gwerthu yn yr Amgueddfa, os oes rhai ar gael.

I drefnu ymweliad ysgol ffoniwch ein Adran Addysg ar (029) 2057 3240

Ar gyfer grwpiau eraill archebwch ar Ticketline.

Gwyliwch y fideo am uchafbwyntiau’r arddangosfa:

Bydd yr arddangosfa yn adrodd straeon darganfyddiadau archaeolegol mawr o wareiddiadau hynafol yr Aifft, Groeg, Rhufain, America Cyn-Golumbaidd a Rapa Nui (Ynys y Pasg), rhai ohonynt erioed wedi’u gweld yng Nghymru o’r blaen. Bydd yn cynnwys llu o wrthrychau diddorol ac, yn ogystal â’r trysorau hynafol, enghreifftiau mwy diweddar o Gymru.

Caiff ymwelwyr eu hannog i ddilyn ôl traed archaeolegwyr – hanesyddol a ffuglennol – i geisio dadorchuddio straeon rhai o drysorau hynafol y byd. Ymysg yr uchafbwyntiau bydd:

  • mymi o’r Aifft
  • trysorau Rhufeinig
  • penglog grisial o’r ffilm Indiana Jones – Kingdom of the Crystal Skull diolch i’r Lucas Museum of Narrative Art
  • penglogau dynol o gladdedigaethau yn Llanbedrgoch, Ynys Môn
  • penglog grisial o’r 19eg ganrif diolch i’r Musée du Quai Branly, Paris.

Bydd gwaith archaeolegol unigolion fel Giovanni Belzoni (anturiaethwr o’r Eidal ac arloeswr ym myd archaeoleg Eifftaidd), Flinders Petrie (Eifftolegydd) ac Adela Breton (artist archaeolegol ac anturiaethwraig) o dan y chwyddwydr. Caiff hyn ei gymharu ag anturiaeth heddiw ac effaith darganfyddiadau archaeolegol ar ddiwylliant poblogaidd, ffilm a ffuglen: o Tintin ac Indiana Jones i Rider Haggard a Conan Doyle.

Mae cystadleuaeth ysgrifennu stori i blant hefyd.

Prynnu Tocynnau

Gadewch ddigon o amser i barcio er mwyn cyrraedd mewn pryd ar gyfer eich ymweliad â’r arddangosfa.

Ni chaniateir defnyddio camerâu yn yr oriel, oherwydd yr amodau ynghlwm â nifer o’r eitemau sydd ar fenthyg. Mae cardiau post o rai o’n heitemau ar gael yn y siop, yn ogystal â rhai o’r gwrthrychau o’r llyfr Darganfod y Gymru Gynnar a gyhoeddwyd gan yr Amgueddfa (gan gynnwys Celc Nant Col a Chwpan a Phlât Dolgellau).

 

Digwyddiadau sy’n cefnogi’r arddangosfa:

 

Digwyddiadau