Digwyddiadau

Arddangosfa: Mwydod! Y da, y drwg a'r hyll

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
18 Mehefin 2016 – 3 Mehefin 2018
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
llun: mwydod
logo Peoples Postcode Lottery
western power distribution
"[un o ] arddangosfeydd gorau Ewrop" – USA Today

Arddangosfa gyffrous a hwyliog i’r teulu yn tyrchu i fyd rhyfeddol mwydod. Cewch gropian i’r Mwydy i weld y byd drwy lygaid mwydyn, a darganfod yr amrywiaeth anhygoel o fwydod a’u gwahanol gynefinoedd. Dewch i ddysgu sut mae mwydod wedi dylanwadu ar bob math o bethau, o lyfrau a ffilmiau i gerddoriaeth roc, a defnyddiwch ein gêm ryngweithiol i ddarganfod pa fath o fwydyn ydych chi!

Cewch ddarganfod…

  • Mega Mwydod – rhai o’r mwydod mwyaf od, fel y rheibiwr esgyrn morfil, sy’n byw ar gyrff morfilod, a chipiwr gwely’r môr, sy’n 3.4m o hyd ac yn gallu torri pysgodyn yn ei hanner! (mae’r arddangosfa yn cynnwys anifeiliaid byw)
  • Mwydyn neu Ddim yn Fwydyn – adran sy’n disgrifio’r gwahanol fathau o fwydod a’r anifeiliaid eraill sy’n debyg, gyda chwis rhyngweithiol. Dewch i ddarganfod yr amrywiaeth enfawr o wahanol fwydod, gyda lluniau hardd a model trawiadol o fwydyn llinynnog coch
  • Gwyddonwyr Gwych – yn esbonio’r ymchwil i fwydod sy’n digwydd tu ôl i’r llenni, gyda chyfle i gael golwg agos ar rai o’r sbesimenau.
  • O Ffosil i Ffantasi – ardal yn canolbwyntio ar fwydod mewn llyfrau, ffilmiau ac ati. Mae hyn yn cynnwys model o’r ffosil gafodd ei enwi ar ôl Lemmy o’r band roc Motörhead, a sawl ffosil o gasgliadau’r Amgueddfa. Gallwch hyd yn oed ddarganfod pa fath o fwydyn fyddech chi yn ein gêm ryngweithiol!
  • Gorau po Fwyaf – mwydod o bob maint, o siani garpiog fechan i lyngyr hir sydd dros 30m o hyd. Gallwch ddilyn ein ‘llyngyren hir’ ni o’r orielau eraill i oriel Mwydod!
  • Y Mwydy – cyfle i weld y byd drwy lygaid mwydyn. Cewch lithro i lawr i ddarganfod cynefin y mwydyn a’r anifeiliaid sy’n byw yn y ddaear. (Mae’r arddangosfa yn cynnwys anifeiliaid byw)

 

Cefnogir yr arddangosfa hon a digwyddiadau cysylltiedig gan chwaraewyr y People’s Postcode Lottery a Western Power Distribution.

Digwyddiadau