Digwyddiadau

Arddangosfa: Artes Mundi 7

Wedi'i Orffen
21 Hydref 2016 – 26 Chwefror 2017
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
logo Artes Mundi 7
poster Artes Mundi

Artist Mundi 7 yw gwobr celf gyfoes ryngwladol bwysicaf y DU ac mae’n ddylanwad pwysig o ran cyfnewid diwylliannol rhwng y DU a'r gymuned ryngwladol. Gan ddwyn ynghyd arddangosfa fawr o artistiaid cyfoes gorau’r byd bob yn ail flwyddyn, mae Artes Mundi 7 yn argoeli i fod yn gyfle gwych i weld celf gyfoes ryngwladol arloesol yn y DU. Mae’r rhestr fer o saith artist wedi’i dewis o blith dros 700 o enwebiadau o 90 o wledydd.

John Akomfrah yw enillydd Artes Mundi 7.  Cyhoeddwyd y wobr ar 25 Ionawr 2017 mewn seremoni wobrwyo yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Bydd yr artist yn derbyn gwobr o £40,000, sef gwobr ariannol fwyaf y DU i artist.

Mae gwaith John Akomfrah yn aml yn edrych ar bobloedd alltud ar draws y byd, hanes, y cof, gwladychiaeth a’i chynhysgaeth drwy gyfryngau seiliedig ar y lens. Mae’r ystod o ffilmiau sgrin unigol a lluosog yn gadael i ni ailystyried y ffyrdd yr ydym yn meddwl am hanesion personol ac ar y cyd, naratifau mawr ein hoes, ar draws cenedl-wladwriaethau a chyfandiroedd. Yn aml, mae ei waith wedi rhoi llais i gymunedau a dangynrychiolir a’u straeon cyffredinol a adroddir drwy greu delweddaeth aruchel a thraciau sain atgofus ac ymdrwythol.

Meddai Karen MacKinnon, Cyfarwyddwr a Churadur Artes Mundi, Mae Artes Mundi 7 yn dwyn ynghyd gwaith saith artist rhyngwladol neilltuol. Trwy eu gwaith maent yn archwilio materion byd-eang pwysig fel mudo, technoleg, ffeministiaeth, cyfalafiaeth a gwleidyddiaeth fyd-eang. Mae'r artistiaid hyn yn cwestiynu beth mae'n ei olygu i fod yn ddynol yn ein byd a’n hoes. Boed yn archwilio'r sefyllfa bresennol yn Angola, y defnydd o dechnoleg mewn rhyfel, dinasoedd ffuglennol y dyfodol, gwleidyddiaeth cynhyrchu bwyd neu fudo o Syria i Beirut; mae eu gwaith yn cynnwys hiwmor a swrrealaeth ac yn ennyn ymateb. Ond yr hyn sy’n cysylltu’r arddangosfa amrywiol hon yw perthnasedd a brys, wrth iddynt gwestiynu a chynnig sylwadau ar ysbryd ein hoes.

Bydd yr arddangosfa a gynhelir bob yn ail flwyddyn yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd a Chapter yn ganolbwynt i raglen ehangach  a fydd yn cynnwys nifer o leoliadau ar draws y ddinas. Mewn partneriaeth â sefydliadau eraill, bydd Artes Mundi’n cyflwyno rhaglen heb ei hail o berfformiadau, cerddoriaeth, gosodiadau safle-benodol, ffilmiau, darlithoedd a seminarau yn seiliedig ar yr arddangosfa a’r wobr, rhwng mis Hydref a mis Chwefror.

 

Digwyddiadau sy’n cefnogi’r arddangosfa:

 

Digwyddiadau