Digwyddiadau

Arddangosfa: Swyn Byd Natur: Darluniau Tsieineaidd o Adar a Blodau

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
21 Ionawr–23 Ebrill 2017
Pris Am ddim
Addasrwydd Pawb
darlun - ffenics

Huang Shanshou, Phoenix and Peony © China Three Gorges Museum, Chongqing, Tsieina

Ffesant euraidd

 

Ffesant euraidd © China Three Gorges Museum Chongqing, Tsieina

 

logo - Amgueddfa Three Gorges
logo Peoples Postcode Lottery

Casgliad neilltuol o baentiadau traddodiadol Tsieineaidd o flodau ac adar, yn ymestyn dros 600 mlynedd, i’w gweld yn y DU am y tro cyntaf.

Mae traddodiad hir o baentio blodau ac adar yn niwylliant Tsieina. Mae Swyn Byd Natur yn edrych ar ddatblygiad y gelfyddyd hon o ddiwedd brenhinlin Ming ar ddiwedd y 16eg ganrif i’r degawdau diweddar.

Mae paentio blodau ac adar yn un o’r tri phrif fath o baentio Tsieineaidd, ynghyd â phaentio tirluniau a phobl. Datblygodd yr arfer dros 1,500 o flynyddoedd yn ôl, gan gyrraedd ei anterth tua 1,000 o flynyddoedd yn ôl yn ystod brenhinlin Song. Er i’r arddull newid o fod yn addurnol i fod yn fwy realistig, nid dynwared natur oedd y bwriad. Roedd ystyr symbolaidd i’r blodau a’r adar, a’r gwahanol arddulliau yn cyfleu personoliaeth a syniadau’r artist.

Roedd llawer o’r artistiaid gorau yn ysgolheigion hefyd ac fe wnaethant hwy, yn benodol, ddatblygu arddull llaw rydd newydd o baentio fel ffordd o fynegi emosiwn. Roedd y paentwyr ysgolheigaidd hyn yn ystyried caligraffeg a barddoniaeth yn rhan annatod o baentio blodau ac adar, ac yn rhoi ystyr ysbrydol dyfnach i’r gwaith.

Mae’r arddangosfa yn darlunio’r gwahanol fformatau a ddefnyddiwyd ar gyfer paentiadau blodau ac adar, o sgroliau crog a sgroliau llaw i wyntyllau oedd yn fath o gelf gludadwy.

Breuanau inc, brwshys, ffyn inc a phapur yw ‘Pedwar Trysor' paentio a chaligraffeg traddodiadol Tsieineaidd.  Yn nwylo artistiaid medrus, mae’r rhain yn creu delwedd o natur lle gallwn ddychmygu persawr y blodau a chân yr adar – swyn byd natur.

Trefnwyd Swyn Byd Natur mewn cydweithrediad ag Amgueddfa Three Gorges, Chongqing, a dyma’r cyfle cyntaf i weld y casgliad hynod hwn yn y DU.

Digwyddiadau sy’n cefnogi’r arddangosfa:

Ffilm o'r lansiad

Digwyddiadau