Digwyddiadau

Arddangosfa: Gillian Ayres

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
8 Ebrill–3 Medi 2017
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Gillian Ayres, Lure, 1963, Casgliad Cyngor y Celfyddydau, Canolfan Southbank, Llundain © yr artist

Gillian Ayres, Cumuli, 1959 © trwy garedigrwydd Gillian Ayres

Mae'r arddangosfa bwysig hon yn dathlu gwaith lliwgar a thrawiadol un o artistiaid haniaethol pwysicaf Prydain ac un o’r enwocaf yn rhyngwladol. Hon yw’r arddangosfa fwyaf o waith Ayres a welwyd erioed yn y DU ac mae’n cynnwys paentiadau mawr o bob cyfnod yng ngyrfa’r artist.


Yn y 1950au, roedd Ayres yn arloeswr ym maes paentio haniaethol, gan greu gwaith ar raddfa enfawr. Roedd hi'n archwilio lliw a gofod trwy dywallt, diferu a staenio paent ar y cynfas. Roedd yn ffigwr blaenllaw mewn cenhedlaeth o artistiaid Prydeinig a oedd yn ymateb i'r datblygiadau rhyngwladol diweddaraf ym Mharis ac Efrog Newydd, gan gynnwys gwaith artistiaid Mynegiadaeth Haniaethol America.


Mae'r arddangosfa hon yn gyfle unigryw i weld gweithiau gorau Ayres o’r 1950au i'r 1980au. Mae'n cynnwys benthyciadau o gasgliadau cyhoeddus pwysig wedi’u gosod ochr yn ochr â lluniau nas gwelir yn aml o gasgliad yr artist ei hun. Roedd Ayres yn ymwelydd cyson â Chymru drwy gydol y cyfnod hwn a chafodd ei phrofiad o fynyddoedd Cymru ddylanwad grymus ar ei mynegiant o'r ‘aruchel haniaethol’. Cryfhawyd y cysylltiad â Chymru pan fu Ayres yn byw ac yn gweithio yn Llŷn rhwng 1981 a 1987. Mae'r cyfnod hwn yn cyd-daro â chyfnod arbennig o gynhyrchiol yn ei gyrfa a fydd yn cael ei archwilio yn yr arddangosfa hon.


Ganwyd Gillian Ayres ym 1930 ac astudiodd yng Ngholeg Celf Camberwell rhwng 1946 a 1950. Mae ei gwaith yn ymddangos yn llawer o arddangosfeydd grŵp nodedig y 1960au, gan gynnwys Situation 1960. Mae arddangosfeydd unigol o bwys wedi dilyn, gan gynnwys Amgueddfa Celfyddyd Fodern Rhydychen 1981, y Serpentine 1983, y Tate 1995 a’r Academi Frenhinol ym 1997. Dyfarnwyd OBE i Ayres ym 1986 ac fe'i gwnaed yn Academydd Brenhinol ym 1991.


Bydd gweithgareddau rhyngweithiol a dehongliadau ar gyfer plant dan bump yn rhan o’r arddangosfa hefyd.

Catalog ar gael

Lawrlwythwch y Canllaw Arddangosfa [PDF]

Digwyddiadau sy’n cefnogi’r arddangosfa:

 

Cefnogir yr arddangosfa gan Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston, Oriel Alan Cristea a Grant Ymchwil Curadurol Jonathan Ruffer gan y Gronfa Gelf.

Rhan o Flwyddyn Chwedlau 2017.

Digwyddiadau