Digwyddiadau

Arddangosfa ArbennigDeinosoriaid yn Deor

27 Mai5 Tachwedd 2017, 10am-4.45pm (mynediad olaf 4pm) Ar gau ar Ddydd Llun heblaw am Wyliau Banc
Pris £7 oedolion, £5 gostyngiadau, £3 plant, £17/£13 teuluoedd
Addasrwydd Pawb
Archebu lle www.ticketlineUK.com

Yn dod i Gymru am y tro cyntaf – wyau ac embryonau deinosor, sydd ymhlith darganfyddiadau mwyaf rhyfeddol y byd.

Deinosoriaid yn Deor

Mae’n cynnwys sgerbydau a replicas deinosoriaid maint llawn, modelau o embryonau ac wyau deinosoriaid y gellir eu cyffwrdd, a nyth deinosor enfawr, 2.5 metr hyd yn oed. Bydd cyfle i

  • Ddod wyneb yn wyneb â'r deinosoriaid
  • Dysgu am fywyd teuluol deinosor a sut y byddent yn gofalu am eu babanod
  • Dysgu adnabod wyau gwahanol ddeinosoriaid, ar sail eu siâp a gwead.
  • Dysgu am balaeontolegwyr a'u darganfyddiadau deinosor
  • Bod yn balaeontolegydd a rhoi cynnig ar ein ‘Pwll Palu Mawr’.

 

Tocynnau

  • £7 oedolion (18+)
  • £5 gostyngiadau (digyflog, dros 60 oed, mewn addysg llawn amser a gyda cherdyn myfyriwr, anabl)
  • £3 plant (4-17 oed)
  • £17 teulu (2 oedolyn a 2 blentyn)
  • £13 teulu (1 oedolyn a 3 o blant)
Prynu Tocynnau

Gallwch brynu tocynnau ymlaen llaw o Ticketline neu yn yr Amgueddfa ar y diwrnod.

Rhaid i blant dan 12 fod yng ngofal oedolyn. Am ddim i blant o dan 3 oed. Ar gyfer archebion ysgol, cysylltwch â’r Adran Addysg ar (029) 2057 3240. Am unrhyw archebion grŵp arall, cysylltwch â Ticketline ar (029) 2023 0130

Gan fod yr arddangosfa Saesneg hon wedi dod o America, rydym wedi creu llyfryn arbennig i’n cynulleidfaoedd Cymraeg. Mae taith ddwyieithog i deuluoedd ar gael hefyd a gweithgareddau i blant bach a mawr!

 

Cystadleuaeth: Dewch â’ch deinosoriaid a dreigiau ar daith er mwyn ennill

Cymryd Rhan

 

Digwyddiadau sy’n cefnogi’r arddangosfa

Digwyddiad
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
1517 Awst 2017, 11am, 1pm, 3pm
Sgwrs
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
25 Awst 2017, 1.05pm
Digwyddiad
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
23 Medi 2017, 11am-4pm
Digwyddiad
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
13 a 14 Hydref 2017, 6pm-11pm

Rhan o Flwyddyn Chwedlau 2017.

Cefnogir yr arddangosfa gan chwaraewyr y People's Postcode Lottery.
Cefnogir rhaglen weithgareddau addysg Deinosoriaid yn Deor gan Western Power Distribution.
Cynhaliwyd lawnsiad yr arddangosfa trwy nawdd hael SRK Consulting.

 

E-lyfr newydd Ditectifs y Deinosoriaid!

Chwiliwch am ffosil deinosor, dysgwch am fwyd y deinosoriaid a rhyfeddwch at ba mor fawr oedd traed T. rex, drwy gyfrwng gemau a phosau.

Lawrlwytho am ddim

 

logo Peoples Postcode Lottery
western power distribution
Digwyddiadau