Digwyddiadau

Arddangosfa Arbennig: Deinosoriaid yn Deor

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
27 Mai–5 Tachwedd 2017, 10am-4.45pm (mynediad olaf 4pm) Ar gau ar Ddydd Llun heblaw am Wyliau Banc
Pris £7 oedolion, £5 gostyngiadau, £3 plant, £17/£13 teuluoedd
Addasrwydd Pawb
Archebu lle www.ticketlineUK.com

Yn dod i Gymru am y tro cyntaf – wyau ac embryonau deinosor, sydd ymhlith darganfyddiadau mwyaf rhyfeddol y byd.

Oriel Deinosoriaid yn Deor

Deinosoriaid yn Deor

Tan 5 Tachwedd 2017

Codir tâl mynediad. Mae mynediad i weddill yr Amgueddfa am ddim.

Mae’n cynnwys sgerbydau a replicas deinosoriaid maint llawn, modelau o embryonau ac wyau deinosoriaid y gellir eu cyffwrdd, a nyth deinosor enfawr, 2.5 metr hyd yn oed. Bydd cyfle i

  • Ddod wyneb yn wyneb â'r deinosoriaid
  • Dysgu am fywyd teuluol deinosor a sut y byddent yn gofalu am eu babanod
  • Dysgu adnabod wyau gwahanol ddeinosoriaid, ar sail eu siâp a gwead.
  • Dysgu am balaeontolegwyr a'u darganfyddiadau deinosor
  • Bod yn balaeontolegydd a rhoi cynnig ar ein ‘Pwll Palu Mawr’.

 

Tocynnau

  • £7 oedolion (18+)
  • £5 gostyngiadau (digyflog, dros 60 oed, mewn addysg llawn amser a gyda cherdyn myfyriwr, anabl)
  • £3 plant (4-17 oed)
  • £17 teulu (2 oedolyn a 2 blentyn)
  • £13 teulu (1 oedolyn a 3 o blant)
Prynu Tocynnau

Gallwch brynu tocynnau ymlaen llaw o Ticketline neu yn yr Amgueddfa ar y diwrnod.

Rhaid i blant dan 12 fod yng ngofal oedolyn. Am ddim i blant o dan 3 oed. Ar gyfer archebion ysgol, cysylltwch â’r Adran Addysg ar (029) 2057 3240. Am unrhyw archebion grŵp arall, cysylltwch â Ticketline ar (029) 2023 0130

Gan fod yr arddangosfa Saesneg hon wedi dod o America, rydym wedi creu llyfryn arbennig i’n cynulleidfaoedd Cymraeg. Mae taith ddwyieithog i deuluoedd ar gael hefyd a gweithgareddau i blant bach a mawr!

 

Digwyddiadau sy’n cefnogi’r arddangosfa

Fel rhan o raglen gyhoeddus fythgofiadwy Blwyddyn Chwedlau, gallwch chi hefyd hela deinosoriaid a dod i chwilio am y gosodiadau arbennig yn ein hamgueddfeydd cenedlaethol

Rhan o Flwyddyn Chwedlau 2017.

Cefnogir yr arddangosfa gan chwaraewyr y People's Postcode Lottery.
Cefnogir rhaglen weithgareddau addysg Deinosoriaid yn Deor gan Western Power Distribution.
Cynhaliwyd lawnsiad yr arddangosfa trwy nawdd hael SRK Consulting.

 

E-lyfr newydd Ditectifs y Deinosoriaid!

Chwiliwch am ffosil deinosor, dysgwch am fwyd y deinosoriaid a rhyfeddwch at ba mor fawr oedd traed T. rex, drwy gyfrwng gemau a phosau.

Lawrlwytho am ddim

 

logo Peoples Postcode Lottery
western power distribution
Digwyddiadau