Digwyddiadau

SgwrsNoson gyda Iolo Williams

Wedi'i Orffen
5 Hydref 2017, 7pm
Pris Oedolion £12, Plentyn £6
Addasrwydd Pawb

Fel rhan o ddathliadau Cymdeithas Naturiaethwyr Caerdydd yn 150 oed, a’u perthynas glos ag Amgueddfa Cymru, byddant yn llwyfannu noson gyda’r naturiaethwr Iolo Williams. Bydd Iolo’n siarad ar amryw bynciau, gan roi cip tu ôl i’r llenni ar gynhyrchu ei raglenni hanes natur, cyn cynnal sesiwn holi ac ateb.

Mae Iolo’n siaradwr angerddol sydd wedi ymroi yn llwyr i gadwraeth natur, ac mae’n cynnal sgyrsiau diddorol a difyr ar adar ysglyfaethus a bywyd gwyllt Cymru. Mae’n fwyaf adnabyddus fel aelod poblogaidd o dîm cyflwyno Springwatch, Autumnwatch a Winterwatch y BBC ac fel cyflwynydd cyfresi megis Bro, Gwyllt a Crwydro ar S4C.

Mae’n noddwr nifer o sefydliadau cadwraeth yng Nghymru ac ar hyn o bryd yn lywydd Cymdeithas Adaryddol Cymru. Mae wedi cerdded mynydd Kilimanjaro ar sawl achlysur i godi arian ar dros Ofal Cancr Felindre, ac wedi cerdded o Fôn i Fynwy ddwywaith i godi arian ar gyfer yr Ambiwlans Awyr a hosbis plant Ty Hafan.

Prynwch eich tocyn yma neu ffoniwch (029) 2023 0130.

Noson gyda Iolo Williams

Noson gyda Iolo Williams

Digwyddiadau