Digwyddiadau

Digwyddiad: “Hell was Passchendaele”

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
9 a 10 Medi 2017
Pris Am Ddim
Addasrwydd Addas i blant dros 12

Rhwng mis Gorffennaf a Thachwedd 1917 bu farw 5,000 o ddynion y diwrnod ar gyfartaledd, wrth ymladd am bentref a 5 milltir o dir diffaith yng Ngwlad Belg.

Roedd glaw di-baid yn llenwi tyllau’r sieliau, gan greu pyllau 10 troedfedd o ddyfnder fyddai’n boddi milwyr clwyfedig. Byddai ceffylau’n bwrw’u pedolau a thanciau cyfan yn diflannu.

Mae Cwmni Theatr Ceridwen, mewn partneriaeth ag Amgueddfa Cymru, yn falch o gyflwyno stori gyffrous am ddewrder, dewisiadau amhosibl, a’r frwydr i oroesi mewn amodau erchyll.

Byddwn yn camu i uffern ar drywydd tri milwr sydd wedi colli eu byddin, gyda gelynion ac erchyllterau o’u cwmpas ym mhobman. Rhaid iddynt ddibynnu ar ei gilydd i oroesi. Un stori yw hon ymhlith miloedd – ond mae’n stori sydd yn rhaid ei gweld er mwyn ei chredu.

Perfformiad Saesneg fydd hwn.

Theatr Reardon Smith

9 Medi - 11:00 - 12:00, 15:00 - 16:00, 18:00 - 19:00

10 Medi - 12:00 - 13:00, 14:30-15:30

Archebu tocynnau events@museumwales.ac.uk

https://youtu.be/uw4Tba7hw4E

Digwyddiadau