Digwyddiadau

DigwyddiadFflach arddangosfa: Icons and Allies

Wedi'i Orffen
2228 Awst 2017, 10am-4.45pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd pawb

Project gan Pride Cymru dan nawdd Cronfa Dreftadaeth y Loteri

Mae “Icons and Allies” yn dathlu bywydau 20 o Gymry sy’n dal i ysbrydoli heddiw. Gwnaeth pob un gyfraniad sylweddol i’n hanes a’n presenoldeb, boed yn aelodau o’r gymuned LGBT+ neu beidio.

Mae angen eiconau ar bob lleiafrif i ddangos sut i fod yn driw i’n hunain mewn byd heriol. Mae angen cynghreiriaid ar bob cymuned hefyd, i weithio gyda ni a dangos ein bod ni’n rhan o fyd ehangach. Detholiad bychan yw’r rhestr isod o’r bobl sydd wedi helpu’r gymuned LGBT+ yng Nghymru a thu hwnt i fod yn driw i’n hunain ac ymfalchïo yn ein llwyddiannau.

Crëwyd y posteri gan Pride Cymru fel rhan o Fis Hanes LGBT dan nawdd Cronfa Dreftadaeth y Loteri. Enwebwyd yr unigolion gan aelodau’r gymuned cyn i banel ymgynghorol leihau’r rhestr fer o 31 yn 20 terfynol.

Lansiwyd yr arddangosfa yn y Senedd gyda chefnogaeth Hannah Blythyn, AC ar 15 Chwefror 2017 fel rhan o ddathliadau Mis Hanes LGBT. Wedi hynny fe deithiodd hyd a lled Cymru, a rhwng 22 a 28 Awst bydd i’w gweld yn y Brif Neuadd fel rhan o ddathliadau Pride Cymru yng Nghaerdydd.

Yr 20 terfynol

 1. Hugh Despenser (1286-1326) - Arglwydd Morgannwg a ffefryn gan y brenin. Enwebwyd gan Eve Limbrick, Cyngor Ieuenctid Pride Cymru.
 2. Katherine Philips (1632-1664) -Dramodydd, bardd lesbiaidd a brenhinwraig. Enwebwyd gan Cath Harrison, Pride Cymru.
 3. Eleanor Butler (1739-1829) a Sarah Ponsonby (1755-1832) - Menywod enwog Llangollen a ddihangodd rhag priodasau i fyw gyda’i gilydd. Enwebwyd gan Hannah Blythyn AC.
 4. Mary Charlotte Lloyd (1819-1896) - Paentiwr, cerflunydd, carwr anifeiliaid ac ymgyrchydd cymdeithasol. Enwebwyd gan Lu Thomas, Pride Cymru.
 5. Sarah Jane Rees (Cranogwen) (1839-1916) - Capten llong, bardd ac awdur. Enwebwyd gan Norena Shopland, hanesydd.
 6. Is-Iarlles Rhondda (1883-1958) - Swffragét, golygydd a menyw fusnes. Enwebwyd gan Chris Bryant AS.
 7. Ivor Novello (1893-1951) - Cyfansoddwr, canwr ac actor. Enwebwyd gan Peggy Palmer.
 8. Angus McBean (1904-1990) - Ffotograffydd portreadau enwog. Enwebwyd gan Jon Pountney, ffotograffydd.
 9. Micky Burn (1912-2010) - Arwr deurywiol o’r Ail Ryfel Byd oedd hefyd yn fardd ac awdur. Enwebwyd gan Andrew Davies, Unity Group Wales.
 10. Goronwy Rees (1909 – 1979) - Aelod allweddol o bwyllgor Adroddiad Wolfenden. Enwebwyd gan Lisa Power.
 11. Leo Abse MP (1917-2008) - Seneddwr a lywiodd ddeddf ddiwygio hoyw gyntaf y DU. Enwebwyd gan Stephen Doughty AS.
 12. John Randall (1918-1982) - Sylfaenydd Clinig Hunaniaeth Rhyw cyntaf y DU. Enwebwyd gan Alex Drummond, cwnselwr.
 13. Iltydd Harrington (1931-2015) - “Y Maer gorau na chafodd Llundain fyth.” Enwebwyd gan yr Athro Helen Graham, Royal Holloway University of London.
 14. John Davies (1938-2015) - Hanesydd blaenaf Cymru ac awdur arobryn. Enwebwyd gan Berwyn Rowlands, Gwobr Iris.
 15. Terrence Higgins (1945-1982) - Yr eicon damweiniol. Enwebwyd gan Joshua Hall, Ymddiriedolaeth Terrence Higgins.
 16. Griff Vaughan Williams (1940-2010) - Newyddiadurwr ac ymgyrchydd dros hawliau hoyw. Enwebwyd gan Kathryn Jarrett, Visible SMT, Safer Merthyr Tydfil.
 17. Jan Morris (g. 1926) - Gweriniaethwraig, awdur teithio ac ysgrifwr. Enwebwyd gan Grant Vidgen, Gwobr Iris.
 18. Dai Donovan (g. 1947) - Glöwr oedd yn gyswllt ag ymgyrch Lesbians & Gays Support The Miners. Enwebwyd gan Andrew White, Stonewall.
 19. Wena Parry (g. 1939) - Pregethwraig ac ymgyrchydd dros ddiwygio deddfau trawsrywiol. Enwebwyd gan Madeleine Rees.
 20. Gloria Jenkins (g. 1937) - Sylfaenydd FFLAG a Stonewall yng Nghymru. Enwebwyd gan Derek Walker, Canolfan Cydweithredol Cymru.

Am ragor o wybodaeth ewch i’r dudalen facebook

ffoto - arddangosfa gan Pride Cymru
logo - arddangosfa
Digwyddiadau