Digwyddiadau

Arddangosfa: Penderfyniad Pwy?

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
28 Hydref 2017 – 2 Medi 2018
Pris Am Ddim
Addasrwydd pawb
The Wallich

Mae casgliadau'r amgueddfa yn eiddo i bawb, ond fel arfer, nifer fach o bobl sydd yn cael penderfynu beth a gesglir, a sut mae’n cael ei arddangos.

Ydy hyn yn deg?

Mae Penderfyniad Pwy? wedi'i guradu gan bobl sy'n defnyddio canolfan Y Wallich, elusen sy’n cefnogi pobl sydd â phrofiad o fod yn ddigartref yng Nghymru.

Celf Gyfoes i Bawb

Dewiswyd y gweithiau yn Penderfyniad Pwy? o gasgliad mawr o baentiadau, cerfluniau, ffilmiau, printiau a darluniau mae’r Amgueddfa ac Ymddiriedolaeth Derek Williams wedi’u casglu dros y deng mlynedd diwethaf.

Yn eu plith mae gweithiau gan Anthony Caro, Olga Chernysheva, Richard Deacon, Laura Ford, Richard Long, Paula Rego, Clare Woods a Bedwyr Williams.

Mae’r arddangosfa hefyd yn cynnwys gosodiad o dros 70 o weithiau ceramig o gasgliad preifat y perchennog oriel Anita Besson (1933-2015). Mae’r casgliad aruthrol hwn, gafodd ei roi i Ymddiriedolaeth Derek Williams yn cynnwys gwaith gan 13 o artistiaid gan gynnwys Lucie Rie, Hans Coper, Ryoji Koie a Claudi Casanovas. Byddant yn cael eu harddangos gyda’i gilydd am y tro cyntaf yn yr arddangosfa hon.

Penderfynwch Chi

Gallwch chi gyfrannu at Penderfyniad Pwy? trwy bleidleisio i ‘ryddhau’ eich hoff waith celf o’r storfa a’i arddangos yn gyhoeddus.

Un o uchelgeisiau Amgueddfa Cymru yw cynnwys rhagor o bobl yn ein gwaith. Trwy agor ein casgliad fel hyn, nod yr arddangosfa yw creu amgueddfa fwy democrataidd ac atebol – lle i bawb fwynhau celf gyfoes.

Mae Penderfyniad Pwy? yn dathlu 10 mlynedd o gasglu celf gyfoes a’r bartneriaeth 25 mlynedd rhwng Amgueddfa Cymru ac Ymddiriedolaeth Derek Williams. Ers 1992, mae’r Ymddiriedolaeth wedi bod yn rhan ganolog o ddatblygiad un o gasgliadau celf fodern a chyfoes gorau’r DU.

Diolch yn fawr iawn i Ymddiriedolaeth Derek Williams a chanolfan The Wallich am gefnogi Penderfyniad Pwy?

Digwyddiadau sy’n cefnogi’r arddangosfa:

Digwyddiadau