Digwyddiadau

DigwyddiadHUSH - Disgo Tawel

Wedi'i Orffen
8pm - Hanner Nos, 30 Medi
Pris £10 ymlaen llaw / £12.50 ar y drws
Addasrwydd Oed 18+

Mae Gŵyl Sŵn 2017 mewn partneriaeth ag Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd - National Museum CardiffLiboco a Bump and Grind yn cyflwyno'r digwyddiad newydd sbon yma. Rydym yn gwthio’r cerflunniau i’r naill ochr, yn rhoi’r ffosilau dan glo ac yn rhoi cyfle ichi ddawnsio dan gromen un o adeiladau mwyaf mawreddog y ddinas – Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd!

Pan fyddwch yn cyrraedd byddwch yn cael set o glustffonau, ond nid ydynt yn rhai cyffredin o bell ffordd ! Mae gan y rhain ddwy sianel! Drwy ddefnyddio’r swîts byddwch yn cael dewis ar bwy i wrando, wrth i ddau DJ fentro drwy’r genres! PA UN FYDDWCH CHI’N EI DDEWIS?

Rydym wedi ymuno â rhai o droellwyr disgiau mwyaf cyffrous Caerdydd i wneud y broses o ddewis mor anodd ag sydd bosibl ichi: 

Bump and Grind - R&B a Hip-hop
Disco Motel - Ffync, Soul a chlasuron Disgo 
GRL TLK - Indie-Pop bangers
Mikey Snooze - Mash-up maestro
a Throellwyr Sŵn – baledi pwerus yr 80au, skate punk y 90au a’r anthemau mawrion

TOCYNNAU     RSVP


*TOCYNNAU*

Bydd y rhai sydd wedi tanysgrifio i’r rhestr bostio yn cael mynediad cynnar i docynnau ar ddydd Llun 21 Awst am hanner dydd.

Cofrestrwch â rhestr bostio Sŵn yma i gael mynediad cynnar i docynnau >>http://bit.ly/PresaleSignUp
Byddant ar gael i bawb arall o 9am ar ddydd Mawrth 22 Awst.

**bydd angen talu blaendal ‘ad-daladwy’ o £5 ar y noson am y clustffonau**

** bydd tocynnau yn sicrhau mynediad tan 9pm yn unig, ac ar ôl hynny, y cyntaf i’r felin fydd hi**

Llun: Poster am HUSH - Disgo Tawel
Digwyddiadau