Digwyddiadau

DigwyddiadDwlu ar Wyddoniaeth!

Wedi'i Orffen
7 Hydref 2017, 10am - 4pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Teuluoedd
Archebu lle Galw heibio

Ydych chi am droi eich llaw at weithgareddau gwyddoniaeth gwych? Galwch draw i'r Amgueddfa!

Ydych chi am fod yn llawfeddyg? Rhowch gynnig ar 'Operation Man'. Trowch eich llaw at rasio cynrhon, ceisiwch oroesi'r difodiant mawr a laddodd y deinosoriaid, neu ddarganfod DNA mefus!

Mae digonedd i ddiddanu’r teulu cyfan beth bynnag fo'r tywydd.

Digwyddiad ar y cyd a Phrifysgol Caerdydd.

Mwynhewch y gweithgareddau canlynol:

 • Gêm Operation Man
 • Rasio Cynrhon
 • Ble gafodd y ffwng ei smotiau
 • Cellwair celloedd
 • DNA mefus dy hun
 • Curo cancr yn gynt yng Nghymru
 • Defnyddio gwenyn mêl i ganfod cyffuriau newydd o blanhigion
 • Project Dwrgi
 • Golau pryfed tan
 • Cyfle i weld casgliad yr Amgueddfa o greaduriaid morol a ffosilau
 • Gêm 'Mass Extinction'
   

 

 

Dwlu ar Wyddoniaeth!

Gwyddoniaeth ar y Sadwrn!

Dwlu ar Wyddoniaeth!

Gwyddoniaeth ar y Sadwrn!

Digwyddiadau