Digwyddiadau

SgwrsTaith Sain Ddisgrifiad. Dewch i ddarganfod oriel gelf Fictoraidd yr Amgueddfa.

Wedi'i Orffen
12 Hydref 2017, 11am - 1pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Nam ar y golwg
Archebu lle Rhaid archebu, ffoniwch (029) 2057 3240.

Dewch i ddarganfod oriel gelf Fictoraidd yr Amgueddfa, sy’n cynnwys campweithiau gan Turner.

Taith dywys sain ddisgrifiad o gwmpas ein casgliadau i ymwelwyr sy’n ddall neu sydd â nam ar eu golwg.

Mae croeso i rywun ddod gyda chi ar y daith. Gall yr Amgueddfa gynnig ychydig o gymorth tywys. Rhowch wybod i ni wrth archebu os byddwch chi angen y cymorth hwn.

 

Digwyddiadau