Digwyddiadau

Sgwrs: Y Liwt mewn Celf

Wedi'i Orffen
3 Tachwedd 2017, 1.05pm
Pris £5
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle www.TicketlineUK.com neu drwy ffonio (029) 2023 0130.
Y Liwt mewn Celf

Y Liwt mewn Celf

Dewch i ddarganfod hanes y liwt a’i rôl mewn celf, gyda pherfformiad byw. Gan Simon Rees a Luke Starkey.

Simon Rees (geiriau) a Luke Starkey (liwt)

Mae’r liwt yn offeryn sy’n edrych mor hardd ag y mae’n swnio. Mae wedi ymddangos mewn paentiadau am ganrifoedd, yn aml ag ystyr alegorïaidd iddo. Mae wedi’i gysylltu ag Orpheus a Fenws yn ogystal â thrwbadwriaid, gwŷr llys, puteiniaid a chlowniaid.

Simon Rees sy’n dangos sut y datblygodd siâp y liwt o’r 12fed ganrif hyd y 18fed ganrif. Bydd yn esbonio sut mae gwneuthurwyr liwt wedi bod yn defnyddio paentiadau i ail-greu’r offerynnau prin a diddorol hyn. Bydd darluniau i gyd-fynd â’r ddarlith, ac enghreifftiau cerddorol. Bydd y liwtydd, Luke Starkey, yn chwarae amrywiaeth o ddarnau ar y liwt yn ystod y ddarlith.


Rhaid archebu ymlaen llaw. Tocynnau ar gael o www.TicketlineUK.com neu drwy ffonio (029) 2023 0130.

Graddiodd Simon Rees o Goleg y Drindod, Caergrawnt a bu’n gweithio am 23 mlynedd i gwmni National Opera, yn cynhyrchu rhaglenni, uwchdeitlau ac yn darlithio. Ers 2012 mae’n gweithio’n llawrydd, yn adolygu, cyfieithu ac ysgrifennu erthyglau i gwmnïau opera, yn ogystal â darlithio ar gerddoriaeth a chelf. Mae wedi cyhoeddi sawl nofel, gan gynnwys The Devil’s Looking-Glass (Methuen), a dau gasgliad o gerddi, Animals, Beasts and Creatures a The Wood below Coelbren (Poetry Salzburg Press).  

Graddiodd Luke Starkey o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru gyda gradd mewn Cyfansoddi. Mae’n astudio’r liwt a'r theorbo ac wedi perfformio fel chwaraewr continwo gyda cherddorfeydd fel y London Gala Orchestra, y Tomkins Consort a’r Abbey Baroque Players. Mae gan Luke brofiad o berfformio gyda chantorion; o berfformio mewn cynyrchiadau opera i ganeuon liwt y Dadeni. Mae hefyd wedi darlithio ar dabl nodiant y liwt. Mae ei waith fel cyfansoddwr wedi’i berfformio gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, Camerata Cymreig a’r Arditti Quartet.

Digwyddiadau