Digwyddiadau

DigwyddiadCerddoriaeth a Theyrnas yr Anifeiliaid

Wedi'i Orffen
29 Hydref 2017, 3pm
Pris £5
Addasrwydd Teuluoedd
Archebu lle www.TicketlineUK.com neu drwy ffonio (029) 2023 0130.

Perfformiad i deuluoedd yn seiliedig ar gasgliad hanes natur yr Amgueddfa. Cerddoriaeth gan Hsiang Tu a sgwrs gan Julian Carter, Prif Gadwraethydd (Gwyddorau Naturiol).

Mae byd natur yn ein hysbrydoli mewn sawl ffordd, ac o fewn muriau’r Amgueddfa, ymysg y miliynau o sbesimenau sy’n ffurfio’r casgliadau gwyddorau naturiol, mae rhyfeddodau lu. Mae’r casgliadau hyn yn adrodd sawl stori - rhai gwyddonol a diwylliannol - ac yn ystod y perfformiad hwn byddwn yn ymweld â rhai o’r straeon hyn, gan ddatgelu rhai o’r sbesimenau diddorol yn ein gofal.

I gyd-fynd â sgwrs Julian, bydd Hsiang Tu yn chwarae nifer o ddarnau cerddorol wedi’u hysbrydoli gan deyrnas yr anifeiliaid.

Rhaid archebu ymlaen llaw. Tocynnau ar gael o TicketlineUK neu drwy ffonio (029) 2023 0130.

 

Cyngerdd Amser Cinio

Cyngerdd Amser Cinio

Digwyddiadau