Digwyddiadau

SgwrsSgwrs Dydd Gwener: Ffosilau – Tanwydd i’r Dyfodol

Wedi'i Orffen
10 Tachwedd 2017, 1.05pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Archebwch wrth gyrraedd, nifer benodol o lefydd

Mae newid hinsawdd yn broblem anferth. Bydd Dr Chris Cleal, Pennaeth Botaneg yn trafod ffosilau o faes glo de Cymru. Bydd yn edrych ar bwysigrwydd olion y coedwigoedd trofannol a adawyd yn y cymoedd a’r hyn allant ei ddysgu inni am newid hinsawdd.

 

Ffosil Amonit

Ffosil Amonit

Roedd yr amonit hwn, Sphenodiscus lenticularis yn byw tua 70 miliwn o flynyddoedd yn ôl, ychydig cyn i amonitau a dinosoriaid ddiflannu'n llwyr. Pan gadwyd yr un hwn, daeth mwynau prydferth i gymryd lle'r gragen yn naturiol, a roddodd iddo wawr symudliw. Mae ei siâp yn dangos ei fod yn nofiwr cyflym.

Ffosilau – Tanwydd i’r Dyfodol.

Ffosilau – Tanwydd i’r Dyfodol.

Digwyddiadau