Digwyddiadau

DigwyddiadNadolig yn yr Amgueddfa

Wedi'i Orffen
16 a 17 Rhagfyr 2017, 10am - 4pm
Pris Codir tâl ar gyfer rhai gweithgareddau
Addasrwydd Teuluoedd

Dewch draw i fyd llawn golygfeydd, synau ac arogleuon y Nadolig ac ymgolli yn hwyl yr ŵyl.

Mae Siôn Corn yn dod i'r Amgueddfa! Bydd yr hen ŵr rhadlon ger y goeden ar ddydd Sadwrn a dydd Sul i groesawu pob plentyn da. Dewch i gael anrheg gan y dyn ei hun, a phostio eich rhestr anrhegion tra bo chi yno!

Dilynwch lwybr y corachod helbulus drwy'r Amgueddfa i weld olion eu drygioni pan fydd yr amgueddfa wedi cau...

Bydd cyfle i greu addurniadau Nadolig gwiail neu i lenwi'ch cartref ag arogl y Nadolig gyda satswmas llawn clofs.

Gallwch chi wrando ar straeon tymhorol, creu penwisg carw, ffilmiau a gwin y gaeaf a mins peis ar werth yn y caffi - pa well ffordd i dreulio'r diwrnod?!

Bydd Siôn Corn yma rhwng 11am - 12.30pm, a 2pm - 3.30pm ar y ddau ddiwrnod. Codir tâl o £3 y plentyn.

 

 

Nadolig

Nadolig

Digwyddiadau