Digwyddiadau

DigwyddiadCyfarfod Agored Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

28 Gorffennaf 2018, 10.30am - 1pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion

Gwahoddir aelodau’r cyhoedd sydd â diddordeb yng ngwaith Amgueddfa Cymru i fynychu cyfarfod chwarterol Bwrdd yr Amgueddfa yng Ngwesty Seiont Manor, 28 Mehefin 2018, 10.30am - 1.00pm.

Mae gan Fwrdd yr Ymddiriedolwyr – corff llywodraethol Amgueddfa Cymru, sy’n gyfrifol am reoli a gweinyddu cyllid ac eiddo’r Amgueddfeydd – yr awdurdod i benderfynu ar unrhyw fater sy’n ymwneud â materion Amgueddfa Cymru.

I fynychu’r cyfarfod, fydd yn ddwyieithog gyda chyfieithu ar y pryd o’r Gymraeg i Saesneg, cysylltwch â Elaine Cabuts ar ffôn: 02920 573204 neu e-bostiwch: elaine.cabuts@amgueddfacymru.ac.uk. Byddwch yn derbyn rhagor o gyfarwyddiadau ar sut i ymuno â'r cyfarfod unwaith i chi gofrestru.

Digwyddiadau