Digwyddiadau

DigwyddiadCerddoriaeth yn yr Amgueddfa: traddodiadau Nadolig

Wedi'i Orffen
3 Rhagfyr 2017, 3pm
Pris £5
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle www.eventbrite.co.uk

Beth yw ystyr y Nadolig heddiw? Geni Crist, Siôn Corn a'i anrhegion, y bwyd a'r dathlu, neu rywbeth arall?

Y Dr Mark Lewis, Uwch Guradur Archaeoleg Rufeinig yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru, fydd yn trafod gwreiddiau ein traddodiadau Nadoligaidd. Yn ogystal â datgelu sut fyddai'r Rhufeiniaid yn dathlu ar ddiwedd blwyddyn, bydd yn teithio yn ôl dros filoedd o flynyddoedd i esbonio gwreiddiau paganaidd ein dathliadau modern ni.

I ategu sgwrs Dr Lewis, bydd Cantorion Palestrina Ysgol Gerdd Prifysgol Caerdydd yn ein diddanu gyda cherddoriaeth hen a newydd.

Dechrau delfrydol i hwyl yr ŵyl!

Rhaid archebu ymlaen llaw. Tocynnau ar gael o www.eventbrite.co.uk

Io Saturnalia!

Cyngerdd Amser Cinio

Cyngerdd Amser Cinio

Digwyddiadau