Digwyddiadau

Sgwrs: Sgwrs gyda Martin Parr a David Hurn

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
7 Chwefror 2018, 7pm
Pris Oedolyn £10, Consesiwn £8
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Rhaid archebu ymlaen llaw.

DU. Lloegr. New Brighton. O'r gyfres 'The Last Resort'. 1983-85. © Martin Parr/Magnum Photos

Ymunwch â ni am sgwrs gyda David Hurn a Martin Parr fydd yn trafod eu hangerdd dros gasglu ffotograffau, a sut mae ei rodd yn cael ei ddefnyddio i gynorthwyo, hyrwyddo a diogelu ymchwil a’i werthfawrogi yn y Deurnas Unedig.

Mae gan David Hurn enw da rhyngwladol fel un o ffotograffwyr dogfennol mwyaf dylanwadol Prydain. Cafodd ei eni yn Llundain ym 1934 ond mae ei wreiddiau yng Nghymru. Dysgu ei hun wnaeth Hurn, a daeth yn adnabyddus am ddogfennu chwyldro 1956 yn Hwngari. Daeth yn aelod cyswllt o Magnum Photos ym 1965, ac yn aelod llawn ym 1967. Ym 1973 sefydlodd Ysgol Ffotograffiaeth Ddogfennol yng Nghasnewydd, sydd nawr yn rhan o Brifysgol De Cymru.

Yn 2016, derbyniodd David Hurn gymrodoriaeth er anrhydedd gan y Royal Photographic Society. Mae’n parhau i fyw a gweithio yn Nhyndyrn, Sir Fynwy.

Ym mis Ebrill 2017, rhoddodd Hurn ddau gasgliad o ffotograffau i Amgueddfa Cymru; tua 1,500 o’i ffotograffau ei hun sy’n gofnod o 60 mlynedd o yrfa fel ffotograffydd dogfennol, a tua 700 o ffotograffau o’i gasgliad preifat o luniau y bu’n eu cyfnewid â ffotograffwyr eraill.  Mae ei rodd wedi trawsnewid casgliad ffotograffau’r Amgueddfa a bydd y gweithiau yn rhan annatod o’r arddangosfeydd yn oriel ffotograffiaeth newydd yr Amgueddfa.

Mae Martin Parr yn gasglwr a ffotograffydd Prydeinig o fri. Agorwyd Sefydliad Martin Parr, canolfan newydd ar gyfer ffotograffiaeth Brydeinig a gwaith Parr, ym Mryste ym mis Hydref eleni. Yn ôl y sefydliad, eu bwriad yw “support and preserve the legacy of photographers who made, and continue to make, important work focused on the British Isles”.

Mae’r sgwrs hon yn rhan o raglen o ddigwyddiadau a drefnwyd i gyd-fynd â’r arddangosfa Llun am Lun: Ffotograffau o Gasgliad David Hurn, sydd i’w gweld yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd tan 11 Mawrth 2018.

Rhaid archebu ymlaen llaw. Tocynnau ar gael o www.eventbrite.co.uk.

Digwyddiadau