Digwyddiadau

Digwyddiad: Anelu am y Sêr yn yr Amgueddfa

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
21 Mawrth 2020, 10am - 4pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Archebu lle Galw heibio
Anelu am y Sêr yn yr Amgueddfa

Anelu am y Sêr yn yr Amgueddfa

Mae'r digwyddiad yma wedi cael ei ganslo oherwydd pryder cyffredinol am dorfeydd a Choronafeirws.  Mae'n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra ond mae lles ein hymwelwyr, staff a’n gwirfoddolwyr yn flaenoriaeth gennym. 

Bydd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn cynnal diwrnod llawn hwyl o weithgareddau ac arddangosiadau arallfydol AM DDIM i’r teulu cyfan ar ddydd Sadwrn 21 Mawrth, 10am-4pm.

Archwiliwch gasgliad yr Amgueddfa o feteorynnau a defnyddio efelychwr trawiad i weld effaith meteoryn pe bai’n taro eich tref. Ydych chi wedi dod o hyd i feteoryn? Dewch ag ef gyda chi, bydd gwyddonwyr yr Amgueddfa’n hapus i’w astudio.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn sêr ac eisiau cymorth i ddechrau gwylio’r sêr? Dewch draw i sgwrsio â’ch Cymdeithas Seryddol leol! Bydd stondinau o Gymdeithasau Seryddol Caerdydd, Pen-y-bont ar Ogwr, Y Fenni, Brynbuga a Blaenau’r Cymoedd, yn barod i gynnig gwybodaeth a chyngor. Bydd telesgopau’n cael eu harddangos, nwyddau ar werth, ac amryw o weithgareddau ac arbrofion ar gyfer plant o bob oed.

Cewch weld sioe ofod 3D syfrdanol gydag AstroCymru neu archwilio awyr y nos gyda sioeau gan Gymdeithasau Seryddol Y Fenni, Brynbuga a Blaenau’r Cymoedd. Archebwch wrth gyrraedd, nifer benodol o lefydd.

Darganfyddwch y planedau ar ein model anferth o Gysawd yr Haul, a rhoi cynnig ar ein cwis planedau.Mwynhewch grefftau o'r gofod.

Profwch serydda drwy’r oesoedd a dysgu sut beth fyddai edrych trwy delesgopau cynnar Galileo a Newton, a’u cymharu â thechnoleg telesgopau heddiw!

Ymunwch â ni am ddiwrnod o hwyl arallfydol a theithio i'r sêr heb orfod gwisgo côt hyd yn oed!

Nid yw holl hwyluswyr y digwyddiad hwn yn siarad Cymraeg yn rhugl. Chwiliwch am y symbol  os am gymorth gan ein siaradwyr Cymraeg a’n dysgwyr. Os ydych chi’n dysgu Cymraeg, rhowch gynnig arni!

Digwyddiadau