Digwyddiadau

DigwyddiadAnelu am y Sêr yn yr Amgueddfa

Wedi'i Orffen
13 Ionawr 2018, 10am - 4pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Bydd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn cynnal diwrnod llawn hwyl o weithgareddau ac arddangosiadau arallfydol AM DDIM i’r teulu cyfan ar ddydd Sadwrn 13 Ionawr, 10am-4pm.

Archwiliwch gasgliad yr Amgueddfa o feteorynnau a defnyddio efelychwr trawiad i weld effaith meteoryn pe bai’n taro eich tref. Ydych chi wedi dod o hyd i feteoryn? Dewch ag ef gyda chi, bydd gwyddonwyr yr Amgueddfa’n hapus i’w astudio.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn sêr ac eisiau cymorth i ddechrau gwylio’r sêr? Dewch draw i sgwrsio â’ch Cymdeithas Seryddol leol! Bydd stondinau o Gymdeithasau Seryddol Caerdydd, Abertawe, Pen-y-bont ar Ogwr, Y Fenni, Brynbuga a Blaenau’r Cymoedd, yn barod i gynnig gwybodaeth a chyngor. Bydd telesgopau’n cael eu harddangos, nwyddau ar werth, ac amryw o weithgareddau ac arbrofion ar gyfer plant o bob oed.

Cewch weld sioe ofod 3D syfrdanol gydag AstroCymru neu archwilio awyr y nos gyda sioeau gan Gymdeithasau Seryddol Y Fenni, Brynbuga a Blaenau’r Cymoedd.

Darganfyddwch y planedau ar ein model anferth o Gysawd yr Haul, a rhoi cynnig ar ein cwis planedau.

Cewch ddarganfod sut y gallech chi neu’ch ysgol ddefnyddio telesgopau robotaidd o gwmpas y byd gyda Phroject Telesgop Faulkes, a’n helpu i gofnodi “tonfeddi cosmig” dirgel fel rhan o brojectau QuarkNet Cymru a HiSPARC UK.

Profwch serydda drwy’r oesoedd a dysgu sut beth fyddai edrych trwy delesgopau cynnar Galileo a Newton, a’u cymharu â thechnoleg telesgopau heddiw!

Cewch weld sut mae seryddwyr o Brifysgol Caerdydd yn archwilio’r gofod, gan ddefnyddio golau o bob math, a hyd yn oed grychau mewn disgyrchiant!

Mwynhewch grefftau o'r gofod a dod yn gapten llong ofod yn ein gêm ryngweithiol.

Ymunwch â ni am ddiwrnod o hwyl arallfydol a theithio i'r sêr heb orfod gwisgo côt hyd yn oed!

Anelu am y Sêr yn yr Amgueddfa

Anelu am y Sêr yn yr Amgueddfa

Digwyddiadau