Digwyddiadau

DigwyddiadAnelu am y Sêr yn yr Amgueddfa

Wedi'i Orffen
19 Ionawr 2019, 10am - 4pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Bydd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn cynnal diwrnod llawn hwyl o weithgareddau ac arddangosiadau arallfydol AM DDIM i’r teulu cyfan ar ddydd Sadwrn 19 Ionawr, 10am-4pm.

Archwiliwch gasgliad yr Amgueddfa o feteorynnau a defnyddio efelychwr trawiad i weld effaith meteoryn pe bai’n taro eich tref. Ydych chi wedi dod o hyd i feteoryn? Dewch ag ef gyda chi, bydd gwyddonwyr yr Amgueddfa’n hapus i’w astudio.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn sêr ac eisiau cymorth i ddechrau gwylio’r sêr? Dewch draw i sgwrsio â’ch Cymdeithas Seryddol leol! Bydd stondinau o Gymdeithasau Seryddol Caerdydd, Pen-y-bont ar Ogwr, Y Fenni, Brynbuga a Blaenau’r Cymoedd, yn barod i gynnig gwybodaeth a chyngor. Bydd telesgopau’n cael eu harddangos, nwyddau ar werth, ac amryw o weithgareddau ac arbrofion ar gyfer plant o bob oed.

Cewch weld sioe ofod 3D syfrdanol gydag AstroCymru neu archwilio awyr y nos gyda sioeau gan Gymdeithasau Seryddol Y Fenni, Brynbuga a Blaenau’r Cymoedd. Archebwch wrth gyrraedd, nifer benodol o lefydd.

Darganfyddwch y planedau ar ein model anferth o Gysawd yr Haul, a rhoi cynnig ar ein cwis planedau.

Cewch ddarganfod sut y gallech chi neu’ch ysgol ddefnyddio telesgopau robotaidd o gwmpas y byd gyda Phroject Telesgop Faulkes, a’n helpu i gofnodi “tonfeddi cosmig” dirgel fel rhan o brojectau QuarkNet Cymru a HiSPARC UK.

Profwch serydda drwy’r oesoedd a dysgu sut beth fyddai edrych trwy delesgopau cynnar Galileo a Newton, a’u cymharu â thechnoleg telesgopau heddiw!

Cewch weld sut mae seryddwyr o Brifysgol Caerdydd yn archwilio’r gofod, gan ddefnyddio golau o bob math, a hyd yn oed grychau mewn disgyrchiant!

Mwynhewch grefftau o'r gofod a dod yn gapten llong ofod yn ein gêm ryngweithiol.

Neu, os ydych chi'n mwynhau ychydig o wyddonias yn eich gwyddoniaeth, beth am un o'r sgyrsiau hyn gan Gadeirydd Cymdeithas Seryddol Caerdydd?

1pm - Yw Star Trek yn Gredadwy?

Phill Wallace fydd yn mynd â ni ar daith ar draws y galaethau wrth holi pa mor "realistig" yw Star Trek - oes unrhyw beth yn y gyfres sy'n gredadwy?

3pm - Deall yr Amhosibl: Gwyddoniaeth Doctor Who

Bydd Phill Wallace yn ein harwain unwaith eto i fydysawd amhosibl wrth geisio darganfod faint o fyd y Doctor allwn ni ei esbonio'n wyddonol? Teithio mewn amser, mwy o le ar y tu mewn, dwy galon - dyna rai o'r themâu fydd dan sylw.

Archebwch wrth gyrraedd, nifer benodol o lefydd.

Ymunwch â ni am ddiwrnod o hwyl arallfydol a theithio i'r sêr heb orfod gwisgo côt hyd yn oed!

Anelu am y Sêr yn yr Amgueddfa

Anelu am y Sêr yn yr Amgueddfa

Digwyddiadau