Digwyddiadau

Arddangosfa Arbennig: Ragnar Kjartansson: Yr Awyr mewn Ystafell

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
3 Chwefror–11 Mawrth 2018
Pris Am Ddim
Addasrwydd pawb
llun o'r Organ Williams Wynn Wynnstay
photo of Ragnar Kjartansson

Ragnar Kjartansson

logo Art Fund

Mae'r artist Ragnar Kjartansson o Wlad yr Iâ yn dychwelyd i Gymru gyda pherfformiad un lleoliad, The Sky in a Room a gydgomisiynwyd gan Artes Mundi ac Amgueddfa Cymru. Rhwng 3 Chwefror ac 11 Mawrth, bydd cyfres o organyddion yn perfformio'r gân boblogaidd o 1959 “Il Cielo In Una Stanza” (Yr Awyr mewn Ystafell) ar organ Syr Watkins Williams Wynn o 1774 yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

Datblygwyd y syniad yn dilyn cyfraniad Ragnar i Artes Mundi 6) yn 2015 diolch i Wobr Brynu Ymddiriedolaeth Derek Williams sy'n galluogi Amgueddfa Cymru i gaffael gwaith gan artistiaid ar restr fer Artes Mundi.  Dyma’r perfformiad celf cyntaf i’r Amgueddfa ei gaffael, a hynny gyda chefnogaeth grant o’r Gronfa Gelf.

Fel rhan o'r gwaith mae pob paentiad, gwrthrych a chelficyn addurnol wedi ei symud o oriel Celf ym Mhrydain y Ddeunawfed Ganrif. Yng nghanol yr oriel wag eistedda'r perfformiwr wrth organ siambr a gomisiynwyd ym 1774 gan un o gymwynaswyr mawr y byd celf yng Nghymru, Syr Watkin Williams Wynn.

Yn ystod y dydd a thrwy gydol y perfformiad pum wythnos o hyd, bydd yr organydd yn chwarae a chanu Il Cielo In Una Stanza (Yr Awyr mewn Ystafell), cân serch Eidalaidd a gyfansoddwyd gan Gino Paoli ym 1959. Fel yr edliw'r gân bŵer cariad i beri i waliau a nenfydau ddiflannu, mae gwaith Ragnar yn gweddnewid yr Amgueddfa ac yn gweddnewid gofod ac amser trwy ailadrodd hypnotig y gân.

Ganed Ragnar Kjartansson yng Ngwlad yr Iâ ym 1976. Mae perfformio byw a cherddoriaeth yn greiddiol i'w waith, sydd hefyd yn ymgorffori ffilm, gosodwaith a phaentio. Dangoswyd ei osodwaith fideo, The Visitors, yn Artes Mundi 6.

Artes Mundi

Mae Artes Mundi yn rhoi llwyfan yng Nghymru i artistiaid rhyngwladol rhyfeddol a heriol, gan gynnig cyfle unigryw i fynd i'r afael yn greadigol â phroblemau mawr ein hoes. Cynhelir Artes Mundi 8 yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd rhwng 26 Hydref 2018 a 24 Chwefror 2019.

Cyhoeddir enillydd y wobr fawr o £40,000 yn Ionawr 2019 yn benllanw i arddangosfa bedair mis o waith yr artistiaid ar y rhestr fer. O'r 450 enwebiad o 86 o wledydd, detholwyd pump o artistiaid cyfoes mwyaf cyffrous y byd, sy'n gofyn drwy eu gwaith beth yw dynoliaeth. Ar y rhestr fer eleni mae: Anna Boghiguian, Bouchra Khalili, Otobong Nkanga, Trevor Paglen ac Apichatpong Weerasethakul.

Digwyddiadau