Digwyddiadau

SgwrsCyflwyniad i Daeareg

Wedi'i Orffen
1, 8, 15, 22 a 29 Mawrth, 1.30pm - 4pm
Pris £65
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle www.eventbrite.co.uk

Ydych chi wedi ffoli ar ffosilau neu’n caru creigiau? Ymunwch â thri o’n curaduron ymchwil am gyfres o bum darlith yn edrych ar ryfeddodau cerrig, mwynau a ffosilau.

Bydd y darlithoedd yn rhoi trosolwg o gyfansoddiad y ddaear a phrosesau arwyneb, yn ogystal â chyflwyniad i greigiau, mwynau a ffosilau.

Bydd pob sesiwn yn cynnwys sgwrs gyda darluniau a chyfle i archwilio a thrin sbesimenau daearegol. Bydd digonedd o amser i holi cwestiynau a thrafod pynciau’r wythnos.

Does dim angen gwybodaeth flaenorol – dim ond diddordeb mewn dysgu mwy am greigiau, mwynau a ffosilau a’r hyn y gallan nhw eu ddatgelu am y Ddaear a’i hanes.

Dyma amserlen y cwrs, ond gall trefn y sgyrsiau newid yn ôl y galw.

Wythnos 1 – Cyfansoddiad y Ddaear, amser daearegol, y gylchred greigiau ac amrywiaeth creigiau gwaddod

Wythnos 2 – Creigiau igneaidd a metamorffig, eu dosbarthiad a’u cynnwys mwynol

Wythnos 3 – Ffosilau, eu hadnabod a nodweddion gwahanol grwpiau

Wythnos 4 – Mwynyddiaeth, yn edrych ar wahanol grwpiau a’u nodweddion.

Wythnos 5 – Hanes daearegol Cymru

Manteisiwch ar y cyfle arbennig hwn i gael cip tu ôl i’r llenni yn Amgueddfa Cymru a dysgu mwy gan rai o brif wyddonwyr y maes.

Pris y cwrs yw £65 am 5 wythnos. Gallwch brynu tocynnau o www.eventbrite.co.uk.

Saesneg fydd iaith y sesiynau hyn, ond gallwn ddarparu cyfieithu ar y pryd. Cysylltwch â ni i roi gwybod beth yw eich dewis iaith.

Cofiwch ddod â’ch tocynnau ar y diwrnod.

Daeareg

Daeareg

Digwyddiadau