Digwyddiadau

Digwyddiad: Creu Celf gyda Chlai

Wedi'i Orffen
20–24 Chwefror 2018, 10.30am, 12pm, 1.30pm, 3pm
Pris £5
Addasrwydd 8+
Archebu lle Gallwch brynu tocynnau ar y diwrnod o siop yr Amgueddfa yn unig. Nifer benodol o lefydd
Creu Celf gyda Chlai

Creu Celf gyda Chlai

Jane Rees-Parfitt

Jane Rees-Parfitt

Mae’r arddangosfa Penderfyniad Pwy? yn cynnwys llawer o botiau anhygoel o gasgliad preifat.

Dyma gyfle i chi greu eich campweithiau eich hun gyda chlai.

Bydd y gweithdai dan ofal yr artist cerameg Jane Rees Parfitt, ac yn costio £5 y pen. Maent yn addas i unrhyw un dros 8 oed, er y gall plant 5–8 oed gymryd rhan gyda help oedolyn.
Caiff yr holl ddeunyddiau eu darparu. Os yw’r gweithiau’n cael eu crasu, bydd angen eu casglu tua 1 mis ar ôl y gweithdy i roi amser iddynt sychu.

Gallwch brynu tocynnau ar y diwrnod o siop yr Amgueddfa yn unig. Archebwch wrth gyrraedd, nifer benodol o lefydd

Gweithdai am 10.30am, 12pm, 1.30pm a 3pm.

Mawrth 20 – Gwener 23 Chwefror, bydd gweithdai 1.30pm yn ddwyieithog (dan arweiniad yr artist, gyda hwylusydd Cymraeg).

Bydd holl sesiynau dydd Sadwrn 24 Chwefror yn ddwyieithog (dan arweiniad yr artist, gyda hwylusydd Cymraeg).

Gwisgwch hen ddillad ac esgidiau.

Ar gyfer unrhyw gwestiynau eraill cysylltwch â digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk.

Digwyddiadau