Digwyddiadau

Sgwrs: Mwy Diffuant, Mwy Chwerthinllyd

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
9 Mawrth 2018, 2pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion
Joe Kelleher
Joe Kelleher

Bydd darlith Joe Kelleher yn ystyried gwahanol ffurfiau wrth iddynt godi yn rhai o weithiau Ragnar Kjartansson i’r theatr a pherfformiad byw. Yn achos Raw Salon (ei waith byw 15 awr i’r theatr), y theatr sy'n cael y sylw, er, ar adegau eraill, gall fod mai paentio tirluniau neu bortreadau, canu poblogaidd, cynllunio setiau darluniadol, gwneud ffilmiau naratif, gwisgoedd neu ganu opera y cyfeirir atynt. Dyma ffurfiau sydd wedi cael eu dyddiau yn ôl pob golwg ond mae gwaith Kjartansson yn llwyddo i’w cynnal - cyhyd ag y mae’r gwaith yn para -  fel rhai sydd heb eu disbyddu’n llwyr ac eto sy’n cynnig gofodau ymlyniad, gofal, dyfeisgarwch: posibilrwydd dynol.

Athro Theatr a Pherfformio ym Mhrifysgol Roehampton Llundain yw Joe Kelleher. Ymhlith ei lyfrau  mae ‘The Illuminated Theatre: Studies on the Suffering of Images’ (Routledge 2015) a ‘Theatre & Politics’ (Palgrave Macmillan 2009). Yn 2016, ar y cyd â Nicholas Ridout, bu’n curadu’r symposiwm perfformiadol ‘The Things They Do’ mewn ymateb i arddangosfa bwysig y Barbican o waith Ragnar Kjartansson.

Digwyddiadau