Dechreuadau'r Eisteddfod Genedlaethol

Caernarfon 1862: cantata Tywysog Cymru

Hanes yr Eisteddfodau

Mae'r medal ym 1862, wel medal Owen Alaw ydy hwnna, a enillodd am gyfansoddi cantata, un o'r cyfansoddiadau hynny yn y 60au a fu'n rhyfeddol o bwysig - cantata Tywysog Cymru. Owen Alaw a oedd wedi cyfansoddi'r gerddoriaeth, Ceiriog odd piau'r geiriau, ac fe berffomiwyd y cantata honno yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Abertawe ym 1863, a'r pafiliwn dan sang. Fe ganwyd, wrth gwrs, gân bop y dwyrnod yn ystod y perfformans, sef, wrth gwrs, God Bless the Prince of Wales (roedd e newydd gal 'i ben-blwydd, wrth gwrs, yn un ar hugain oed). A Cheiriog, yn anad neb arall, oedd wedi bod yn gyfrifol am lunio'r geiriau Cymraeg, a Phencerdd Gwalia, wrth gwrs, oedd wedi bod yn gyfrifol am lwyfannu'r gân honno yn ystod y perfformiad yn Abertawe. Brinli Richards, fel y gwyddoch chi, y pianydd disglair o Gaerfyrddin, oedd wedi cyfansoddi'r alaw ar gyfer God Bless the Prince of Wales, ac roedd e, a'r telynor Pencerdd Gwalia, yn ddau ffigur brenhinol yn yr Eisteddfodau Cenedlaethol cynta'.