1789 ac eisteddfodau'r Gwyneddigion

Gwobr Gysur Twm o'r Nant

Ysgrifbin arian a roddwyd i Twm o'r Nant gan Dr David Samwell
Ysgrifbin arian a roddwyd i Twm o'r Nant gan Dr David Samwell (Dafydd Ddu Feddyg) fel gwobr gysur wedi iddo gael ei drechu trwy dwyll, yn ôl y sôn, gan Gwallter Mechain yn eisteddfod Corwen, 1789.

Mi roedd gan Twm o'r Nant, a oedd yn ffefryn mawr, roedd ganddo fe un cefnogwr rhyfeddol, Dafydd Ddu Feddyg, Dafydd Samwel. Mi roedd hwnnw gyda Capten Cook ar y fordaith enwog honno pan lladdwyd Capten Cook. Ac mi roedd Dafydd Samwel yn ddyn peryglus, tanllyd iawn, a mi roedd e'n dueddol i herio beirniaid i duel os oedd e'n meddwl bod rhywun fel Twm o'r Nant yn cael cam.

Wel, er mwyn mae'n debyg, codi calon yr hen Domos ar ôl siomedigaeth Y Bala yn 1789, mi roth Dafydd Samwel, Dafydd Ddu Feddyg, mi roth yn anrheg i Twm o'r Nant, ysgrifbin arian, ŷch chi'n edrych arno fe'r foment hon. Ac at hynny, mi wnaeth rywbeth arall, ac am wn i mi wnaeth hynny mwy o gam i Twm na'r cam oedd e (we)di cael yn yr Eisteddfod. Mi alwodd Twm o'r Nant y bardd a'r anterliwtiwr yn 'Cambrian Shakespeare', ac am flynyddoedd fe fu'r hen Dwm o'r Nant druan yn gorfod cario baich y disgrifiad hwnnw ohono fe. Ond dyna chi'r flwyddyn 1789. Mae'n dechrau, os mynnwch chi, yn gyffrous ac yn stormus, ac yn hynny o beth yn nodweddiadol iawn o hanes yr Eisteddfod ar hyd y degawdau a oedd i ddilyn.

Gwrandewch ar naratif fideo gyda Hywel Teifi Edwards: