Eisteddfodau Cymreigyddion y Fenni

Y Fenni, 1838: awdl goffa Gomer

Hanes yr Eisteddfodau
Hanes yr Eisteddfodau

Ac mae yna fedal arall o'r flwyddyn 1838, a dyma fe. Unwaith eto, dyma chi William Williams, Caledfryn, gwr a wnaeth ei farc ym Miwmares rhyw chwe mlynedd cyn hynny gyda'i awdl e ar longddrylliad y Rothesay Castle. Fan hyn ym 1838 mae e'n canu awdl farwnad i'r enwog Joseph Harris, Gomer, y gŵr a sefydlodd y papur, ac yn sgil hynny wrth gwrs y cylchgrawn enwog, Seren Gomer. Hynny yw, cylchgrawn gyda'r cynta' i ddechrau adrodd hanes yr eisteddfodau yng Nghymru. Ac fe ganodd Caledfryn er cof i Gomer ac i'w fab, yr enwog Ieuan Ddu, a fu farw'n drist o ifanc, ac roedd pobl yn rhagweld y byddai fe'n tyfu i fod yn seren yn ffurfafen diwylliant Cymru.

Gwrandewch ar naratif fideo gyda Hywel Teifi Edwards: