Eisteddfodau Cymreigyddion y Fenni

Hybu Diwydiannau Cymru

Hanes yr Eisteddfodau
Hanes yr Eisteddfodau

Mae eisteddfodau'r Fenni mor ddiddorol. Mae yna fedalau eraill i gael yn y casgliad sydd yn dangos sut yr oen nhw'n hybu y diwydiant gwlân, fel roen nhw hyd yn oed yn tynnu sylw at y de diwydiannol, lle'r oedd y gweithfeydd haearn a'r pyllau glo, wrth gwrs, yn tynnu mwy a mwy o bobl i'r parthau hynny. Rhowch chi'r cyfan yna at i gilydd, a'r apêl at y gwŷr mawr, ac at yr ysgolheigion Celtaidd yma a oedd yn fodlon dod draw i'r Fenni o'r Almaen, a mi welwch chi bennod mor gyffrous yw pennod Y Fenni yn hanes yr Eisteddfod.

Gwrandewch ar naratif fideo gyda Hywel Teifi Edwards: