English

Mae sawl ffordd o wneud rhodd, ac mae llawer o bobl yn dewis bod yn Gyfeillion, yn Noddwyr neu i'n cofio ni yn eu Hewyllys. Rydyn ni'n ddigon ffodus i fwynhau cefnogaeth nifer o ymddiriedolaethau a sefydliadau elusennol ac yn cydweithio'n agos â nifer o fusnesau, mawr a bach, sy'n elwa ar gysylltiadau â sefydliad cenedlaethol pwysig.

Porwch y rhan yma o'r wefan o weld sut gallwch chi sicrhau bod cenedlaethau'r dyfodol yn cael mwynhau'r trysorau sydd yn ein gofal.

Eich Rhodd

Mae pob rhodd gan y cyhoedd yn cyfrannu at un o'n projectau hanfodol. Cewch wneud rhodd trwy un o'r dulliau canlynol:

  • Yn un o'r blychau casglu yn ein hamgueddfeydd
  • Trwy'r post. Argraffwch gopi o'r ffurflen roddion yma a'i hanfon atom.
  • Ydych chi'n teimlo'n gryf am un rhan arbennig o'n casgliadau? Cysylltwch â'r Adran Ddatblygu i gael rhagor o wybodaeth os ydych chi am sicrhau bod eich rhodd yn cyfrannu at broject penodol.

Neu os hoffai eich cwmni chi fwynhau mnanteision cefnogi'r Amgueddfa, cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth.

Os ydych yn rhoddwr Americanaidd, e-bostiwch y Swyddfa Datblygu ar datblygu@amgueddfacymru.ac.uk neu ffoniwch 011 + 44 29 2057 3184.

Ein Rhif Elusen Cofrestredig: 525774