Mae Noddwyr yn ffynhonnell incwm hollbwysig sy'n rhoi cymorth gydag ystod eang o weithgareddau ar bob safle ac o fewn pob disgyblaeth, o nawdd cyfatebol er mwyn sicrhau grantiau loteri pwysig i gymorth gyda digwyddiadau ac arddangosfeydd. Mae'r ffynhonnell incwm hanfodol hon hefyd yn darparu'r math o gymorth ar frys a hyblyg y mae ei angen er mwyn caffael gwrthrychau newydd, yn ogystal â rhoi cymorth gyda'r gwaith hollbwysig o gadw ac arddangos ein casgliadau presennol sydd gyda'r gorau.

Yn gyfnewid am y cymorth hael hwn, bydd Noddwyr yn cael nifer o freintiau neilltuol

  • y cyfle i fynychu ystod o ddigwyddiadau dethol
  • cydnabyddiaeth ar Fur y Rhoddwyr yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
  • gohebiaeth reolaidd yn rhoi gwybodaeth unigryw am y datblygiadau a'r newyddion diweddaraf

Digwyddiadau arbennig ar gyfer Noddwyr.

Mae gan Noddwyr gyfle i fwynhau nifer o ddigwyddiadau breintiedig, gan gynnwys:

  • digwyddiadau dethol a lywyddir gan y Cyfarwyddwr Cyffredinol. Caiff Noddwyr fynd ar daith y tu ôl i'r llenni a chwrdd â'r arbenigwyr
  • ymweliadau preifat ynghyd â churaduron arddangosfeydd neu gasgliadau penodol
  • gwahoddiadau personol i agoriadau swyddogol, ynghyd â chyfle i gwrdd ag aelodau o staff a thrafod eu gwaith diweddaraf.

Noddwr - £300 y flwyddyn
Cyd-noddwyr - £500 y flwyddyn
Noddwr am Oes - £3,000 ar un tro
Cyd-noddwyr am Oes - £5,000 ar un tro

I gael rhagor o wybodaeth neu i ymuno â'r cynllun, cysylltwch â'r Adran Ddatblygu ar (029) 20573182 neu ebostiwch Sian Russ.

Am wybodaeth bellach lawrlwythwch ein llyfryn.

Cliciwch i lawrlwytho ffurflen cais.

Cliciwch yma os ydych am gwybodaeth am Chyfeillion yr Amgueddfa