Celf ar y Cyd Ar Daith

Delwedd yn cynnwys manylion taith Celf ar y cyd gyda sblash o baent gyda'r geiriau 'Celf ar y Cyd' yn ei ganol.

Eich hoff weithiau celf o gasgliad cenedlaethol Cymru

Mae casgliadau cenedlaethol Cymru yn eiddo i bawb, ond dim ond nifer fach o bobl sydd wedi cael gwneud penderfyniadau am yr hyn a gesglir a sut mae'n cael ei arddangos. Ydy hyn yn deg?

Tra'r oedd orielau Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar gau yn 2020 oherwydd pandemig Covid-19, dewisodd curaduron Amgueddfa Cymru 100 o weithiau celf a'u rhannu'n ddigidol trwy gyfrif Instagram @celfarycyd. Gofynnwyd i'r cyhoedd bleidleisio dros eu hoff weithiau celf o'r casgliad trwy 'hoffi' eu ffefrynnau. Defnyddiwyd y canlyniadau hyn i greu rhestr fer o'r hoff weithiau celf.

Nawr, mae detholiad o'r gweithiau celf mwyaf poblogaidd yn teithio i wahanol orielau yng Nghymru. O gerfiadau carreg neolithig i gelf gyfoes, serameg a ffotograffiaeth, mae'r detholiad yn adlewyrchu amrywiaeth a chyfoeth bywyd yng Nghymru.

Bydd yr arddangosfa yn teithio i:

  • Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth - 30 Ebrill - 26 Mehefin (Mynediad am ddim)
  • Y Gaer, Aberhonddu– 9 Gorffennaf-30 Hydref 2022 (Mynediad am ddim)
  • Oriel Ynys Môn – 11 Chwefror-14 Mai 2023 (Mynediad am ddim)

Mwy am y prosiectau Celf ar y Cyd: www.amgueddfa.cymru/celfarycyd


Y geiriau Canolfan y celfyddydau Aberystwyth Arts Centre wedi ei ysgrifennu mewn gwyn ar gefndir coch
testun Cyngor Celfyddydau Cymru gyda dau linell wedi eu clymu i wneud cylch
Logo Llywodraeth Cymru wedi ei gyfuno gyda logo Amgueddfa Cymru