Llywio dyfodol celf yng Nghymru

Project cenedlaethol newydd cyffrous yw'r Project Celf Gyfoes, a fydd yn newid sut mae pobl Cymru a thu hwnt yn ymgysylltu â'n casgliad celf.

Rydyn ni eisiau darganfod ffyrdd newydd ac arloesol o rannu ein casgliad celf weledol yn ehangach gyda phobl Cymru.

Rydyn ni'n sylweddoli bod angen i ni wneud y casgliad yn haws i'w gyrraedd, gan roi cyfle i bobl weld, ymchwilio a chael eu hysbrydoli gan y degau o filoedd o weithiau celf sydd yn ein gofal.

Mae angen eich cymorth chi i wneud hyn!

Gan gydweithio gyda Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru, byddwn yn creu gwefan newydd ar gyfer celf gyfoes yng Nghymru. Bydd hwn yn llwyfan i'r gweithiau celf yn ein casgliad, ond bydd hefyd yn rhoi llais i gymunedau ac artistiaid ledled Cymru.

Hoffem ni i chi lenwi'r holiadur canlynol er mwyn rhoi gwell ddealltwriaeth i ni o beth mae pobl eisiau o gasgliad celf, a phwy yw'r bobl hyn. Gweler ein datganiad preifatrwydd

Wrth gymryd rhan yn ein holiadur, gallwch hefyd gael eich cynnwys mewn Cystadleuaeth i ennill Pecyn Aelodaeth! Cliciwch yma am Delerau ac Amodau

Bydd cyfleoedd pellach i fod yn rhan o'r project hwn yn y dyfodol, felly os hoffech chi siarad am eich perthynas bersonol â chelf, neu os hoffech chi fod yn rhan o brofi'r wefan, rhowch eich manylion yn yr holiadur.

Arolwg Celf Gyfoes

Bard Attitude

Bedwyr Williams (ganwyd 1974)
Bard Attitude
Prynwyd gyda chefnogaeth gan Ymddiriedolaeth Derek Williams, 2009
© Bedwyr Williams

'… I went into the garden of love'

Evelyn Williams (1929 - 2012)
'… I went into the garden of love' No. 1
Prynwyd wrth Thomas Agnew a’i Feibion gyda chymorth gan Ymddiriedolaeth Derek Williams, 2004
© Ystad yr Artist / Bridgeman Images

Acid Green Crescent

Vasilii Kandinsky (1866 - 1944)
Cilgant Gwyrdd Asid
Prynwyd gyda chymorth Ymddiriedolaeth Derek Williams (Cronfa), 2007
© Amgueddfa Cymru