Gwefan Newydd ar gyfer y Casgliad Celf Gyfoes

Frances Hodgkins (1869-1947)
Solva
c. 1936
Dyfrlliw a lliw corff ar bapur
© Bridgeman Images

Jane Caparnini (1949-)
Ogwen Terrace
1978
Dyfrlliw ar bapur
© Bridgeman Images

Mae Amgueddfa Cymru wedi bod yn digido’r casgliad celf gyfoes er mwyn paratoi ar gyfer gwefan newydd fel rhan o gynllun Oriel Celf Gyfoes Genedlaethol Cymru.

Bydd y wefan yn cynnig mynediad at y casgliad celf gyfoes gan roi’r cyfle i bawb bori, dysgu a chael eu hysbrydoli gan y casgliad eang hwn o oddeutu 25,000 o wrthrychau.

Beth sy’n rhan o Gasgliad Celf Gyfoes Amgueddfa Cymru?

O lyfrau braslunio i gerameg, paentiadau olew, printiau a ffotograffau, mae’r casgliad yn amrywiol ac mae pob darn wedi’i greu gan artist ers canol yr ugeinfed ganrif. Fe fydd rhywbeth at ddant pawb ar y wefan.

Mae ein gweithiau ar bapur yn rhan enfawr o’r casgliad celf gyfoes. O sgetsys paratoadol i gollages haniaethol, mae nifer o’r gweithiau celf sydd yn ein storfeydd yn cael eu digido am y tro cyntaf erioed. Wrth inni ddod â’r gweithiau hyn yn fyw yn ddigidol, rydyn ni’n darganfod rhai uchafbwyntiau a gweithiau cudd sydd heb gael eu dangos yn yr orielau o’r blaen. I gyd-fynd â’r canfyddiadau hyn, rydyn ni’n amlygu rhai o’r gweithiau ar bapur yn Oriel Gelf 1 Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

Pwy fydd yn cyfrannu at y wefan?

Bydd lle i bob llais drwy Gymru ar y wefan, gan gynnig y cyfle i bobl o bob cwr o’r wlad gyfrannu. Rydyn ni wedi bod yn treialu rhywfaint o’r cynnwys hwn drwy ein cylchgrawn celf digidol,

Cynfas.

Y cynnwys fyddwn ni’n ei greu

Rydyn ni’n digido’r gweithiau celf gan ddefnyddio offer ffotograffio o’r radd flaenaf a fydd yn eich galluogi i brofi’r casgliad, a’i wneud yn fwy hygyrch nag erioed.

Yn dilyn ymgynghoriad drwy Gymru yn 2021, byddwn ni’n creu llu o erthyglau, fideos, deunydd addysgiadol a chynnwys rhyngweithiol a fydd yn eich galluogi i ddysgu am y gweithiau celf o’r casgliad eang o gelf gyfoes.

Bydd y wefan yn cynnig y cyfle i weld a chael mynediad at weithiau sydd ddim ar ddangos ar hyn o bryd, yn ogystal â rhoi mewnwelediad i’r ffordd y mae celf gyfoes yn cael ei chadw a’i diogelu yn yr amgueddfa.

Pryd fydd y wefan yn lawnsio?

Bydd y wefan yn lawnsio ym mis Mawrth 2023 ac fe fydd yn cynnig mynediad fel erioed o’r blaen i’r casgliad celf gyfoes. Byddwn ni’n ychwanegu gweithiau celf sy’n rhan o gasgliad celf gyfoes Llyfrgell Genedlaethol Cymru i’r wefan yn y dyfodol.

Beth arall sy’n rhan o gynllun Celf Gyfoes Cenedlaethol Cymru?

Fe ddechreuodd cynllun Oriel Gelf Gyfoes Genedlaethol Cymru gyda’r rhaglen waith Celf ar y Cyd. Lansiwyd Celf ar y Cyd yn 2020 fel rhaglen o bedwar project gan Amgueddfa Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru sef 100 Celf; Celf Mewn Ysbytai; Cynfas; a Creu Gwaith Newydd: Artistiaid yn Ymateb i’r Nawr (a arweiniwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru). Ceir rhagor o wybodaeth ynghylch y projectau hyn

yma.

Mae Oriel Gelf Gyfoes Genedlaethol Cymru yn bartneriaeth rhwng Amgueddfa Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru, gyda chefnogaeth gan Lywodraeth Cymru.