Dolenni i wefannau eraill

Cymru

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cyngor Amgueddfeydd Cymru

Cadw

Cyngor Celfyddydau Cymru

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Cyngor Chwaraeon Cymru

Bwrdd yr Iaith Gymraeg

Cyngor Llyfrau Cymru

Bwrdd Croeso Cymru

Sgrîn - Asiantaeth Cyfryngau Cymru

S4C

Awdurdod Datblygu Cymru

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Elwa - Dysgu ac Addysgu Cymru

Cymru Ar Y We

Herian — Etifeddiaeth ar waith

Prifysgol Caerdydd

Visit Cardiff

Prydain

Amgueddfa 24 Awr

Grid Cenedlaethol ar gyfer Dysgu (NGfL)

MDA (Cymdeithas Dogfennau'r Amgueddfeydd)

European Route of Industrial Heritage (ERIH)

Blaenavon World Heritage Site 


Nid yw Amgueddfa Cymru yn gyfrifol am gynnwys y gwefannau y cynigir cysylltiad â nhw, nac am ba mor ddibynadwy ydyn nhw. Nid ydym o reidrwydd yn ategu'r farn a fynegir arnynt a rhaid peidio â chymryd y ffaith eu bod wedi'u rhestru fel ategiad o unrhyw fath. Ni allwn warantu y bydd pob cyswllt yn gweithio drwy'r amser ac nid ni sy'n rheoli pryd y mae'r tudalennu cyswllt hyn ar gael.