Newyddion diweddaraf am Drysor

Cadwraethwyr archaeolegol Amgueddfa Cymru yn paratoi'n ofalus ar gyfer codi olwynion haearn cerbyd rhyfel Sir Benfro yn 2019.

Dwy fwyell wastad efydd

Canfyddiadau o’r Oes Efydd a’r Canoloesoedd yn Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro yn Drysor

Cafodd dau ganfyddiad o’r Oes Efydd a chelc ceiniogau o’r canoloesoedd eu datgan yn drysor ar ddydd Gwener 22 Mawrth 2024 gan Grwner E.F. Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro, Mr. Paul Bennett. Mwy o fanylion


Adroddiadau Trysor yng Nghymru 2023 - 2024