Sally Whyman: Curadur Botaneg

Goruchwylio mynediad i gasgliadau a rheoli'r adran Planhigion Fasgwlaidd. Rheoli'r casgliadau, gan gynnwys ymwelwyr, benthyciadau, caffaeliadau ac ymholiadau am gasgliadau.

Ffôn: +44 (0)29 2057 3345
E-bost: Sally Whyman