Astudiaeth yw hon o fywyd planhigion y gorffennol fel y'i cofnodwyd ar ffurf ffosilau, yn cynnwys y cofnod sborau/paill.

Mae bioamrywiaeth planhigion yn sensitif iawn i newidiadau amgylcheddol yn enwedig newidiadau yn yr hinsawdd. Mae astudiaeth hanes planhigion yn ffordd ardderchog i ddatgelu sut y mae ein byd ni wedi newid dros gyfnod.

Mae'r cofnod ffosilau hefyd yn gymorth i ni i ddeall hanes esblygol bywyd planhigion, a'r berthynas rhwng gwahanol grwpiau planhigion. Mae gwaith o'r fath yn cadarnhau yr astudiaeth o fioamrywiaeth planhigion modern, gan roi iddo'r pedwerydd dimensiwn sef amser.

Mae'r Adran yn canolbwyntio ar lystyfiant yn ystod y ddau gyfnod diweddaraf yn hanes y Ddaear pan oedd lefelau sylweddol o iâ pegynol: diwedd y cyfnod Carbonifferaidd a dechrau'r cyfnod Permaidd (310-290 miliwn o flynyddoedd yn ôl) a'r cyfnod Pleistosenaidd a modern (y 2 filiwn o flynyddoedd diwethaf). Mae tipyn o esiamplau yng Nghymru o hanes ffosiledig planhigion o'r ddau gyfwng amser hwn.

Ailgread o gorsydd glo De Cymru diwedd y cyfnod Carbonifferaidd.  Celf gan A. Townsend.
Ailgread o gorsydd glo De Cymru diwedd y cyfnod Carbonifferaidd. Celf gan A. Townsend.