Printiadau a lluniadau

Arum

Casgliad gwych o ryw 9000 o brintiadau a lluniadau, o ysgythriadau proffesiynol i ddyfrliwiau amaturaidd. Mae'n cynnwys gweithiau gan feistri darlunio botanegol fel Ehrer, Redouté a Fitch. Llwyddodd yr arddangosfa Paradwys y Blodau (Hydref 97 - Mawrth 98) i godi proffeil yr eitemau hyn yn sylweddol. Mae'r casgliad wedi'i ddogfennu a'i gadw'n dda a cheir lefel uchel o arbenigedd oddi mewn i'r Adran. Mae catalog cynhwysfawr yn cael ei baratoi. Ar hyn o bryd, mae ymchwil yn canolbwyntio ar gryfderau'r casgliadau, yn enwedig gwaith gan arlunwragedd botanegol, a hefyd Tablau Botanegol unigryw Bute gan John Miller.

Fformat ffotograffeg canolig

Tua 47,000 o sleidiau 35mm a fformat ffotograffeg canolig. Cryfderau'r casgliad hwn yw fflora ac amgylchedd Cymru, planhigion alpaidd a darluniau botanegol.

Casgliad ffilatelig botanegol.

Dros 23,000 o stampiau, taflenni miniatur, gorchuddion diwrnod cyntaf a maxicards o bedwar ban byd yn dangos ystod eang o blanhigion, ffwng a ffosilau planhigion. Caiff y rhain eu defnyddio mewn arddangosfeydd ac arddangosiadau.